PKWP: Pomagajmy uchodźcom w miejscach ich aktualnego pobytu

02-09-2015

Jednym z rozwiązań problemu imigracji na skutek wojen jest pomoc w miejscu, gdzie aktualnie uchodźcy przebywają. Przyjęcie do własnego kraju obcych religijnie i kulturowo ludzi, choć czasami jest konieczne, powoduje nowe problemy, które nie do końca da się przewidzieć – podkreśla ks. Marcin Dąbrowski z Papieskiego Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. Według Stowarzyszenia, dopóki imigranci są bezpieczni na terenach bliskich im kulturowo, należy im zapewnić godne warunki życia właśnie tam.

149

Papieskie Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” wsparło uchodźców z Iraku, uciekających przed prześladowaniami ze strony tzw. państwa islamskiego. Rok temu pojawił się apel Stowarzyszenia o środki finansowe, dzięki którym będzie można zorganizować obóz, w którym prześladowani będą mieć godne warunki życia. Dzięki temu nie musieliby opuszczać swojego kraju i narażać się na przystosowanie w całkowicie odmiennych warunkach. – To się udało – zauważa ks. Marcin Dąbrowski.

Utworzony w Erbilu w Kurdystanie obóz dla prześladowanych chrześcijan odwiedził w lutym br. przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki wraz z dyrektorem Sekcji Polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie ks. Waldemarem Cisło. Obozem kieruje chaldejski ksiądz Duglas Dawood. W imieniu wiernych i biskupów Kościoła w Polsce, abp Gądecki przekazał wówczas 100 tysięcy euro na zakup wyżywienia, kontenerów i na najpilniejsze wydatki związane z życiem w obozie.

– Dzisiaj, dzięki darczyńcom, uchodźcy wygnani ze swoich domów i miast mają godne warunki życia. Kontenery mieszkalne pomogą im przetrwać zimę. Co także istotne, uchodźcy sami są dla siebie wsparciem – podkreśla ks. Dąbrowski z PKWP. Dodaje, że w Erbilu zostało otwarte przedszkole, w którym funkcję opiekunów pełnią uchodźcy, którzy już wcześniej tym się zajmowali.

Na początku  w obozie było 700 osób, dziś jest 500 – to znaczy, że 200 osób znalazło pracę. W planach jest także budowa kościoła. – Wygnańcom będzie łatwiej się odnaleźć w miejscu niedaleko od ich rodzinnych stron niż w Europie, która choć może bezpieczna, to jednak całkowicie obca – uważa ks. Dąbrowski.

Tematem wyraźnie nasilającego się zjawiska migracji i problemu uchodźców w Polsce i na świecie zajmowała się Rada KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek podczas swoich obrad 16 czerwca br. w Turnie k. Radomia. Jak zaznaczył w komunikacie po tym spotkaniu przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek i jednocześnie delegat KEP ds. imigracji bp Krzysztof Zadarko „mamy powinność przypominać społeczeństwu o chrześcijańskim obowiązku pomocy uchodźcom ratującym swoje życie z krajów objętych działaniami wojennymi lub prześladowaniami religijnymi”. „Kościół w Polsce pozytywnie odpowiada na apel o pomoc materialną i polityczną hierarchów kościołów chrześcijańskich Bliskiego Wschodu na terenach poddanych czystkom etnicznym i religijnym, które mają na celu całkowite usunięcie z tamtego regionu wyznawców Chrystusa” – czytamy w komunikacie.

Zobacz:
Komunikat Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek
Solidarni z prześladowanymi chrześcijanami w Iraku
Pomoc Kościołowi w Potrzebie

Zobacz też: