Płock: Bp Roman Adam Marcinkowski przechodzi na emeryturę

13-04-2017
2847

Nuncjatura Apostolska
w Polsce

  1. 436/17

 

KOMUNIKAT

 

Ojciec Święty Franciszek

Przyjął rezygnację bp. Romana Adama Marcinkowskiego z pełnienia posługi biskupa pomocniczego diecezji płockiej, złożoną zgodnie z kan. 411 i kan. 401 § 1 Kodeksu Prawa kanonicznego.

 

Warszawa, 13 kwietnia 2017 r.

 

+Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski