Poruszeni trudną sytuacją na Ukrainie rozpoczynamy akcję „Polak z Sercem dla pokoju”. Jest to okazja, aby włączyć się w nieustającą modlitwę o pokój oraz zgłosić swoje GOTÓW do pomocy. Organizatorem tego działania jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.

Dotychczasowe edycje akcji „Polak z sercem” to inicjatywy, których adresatami byli Polacy mieszkający na Białorusi, Ukrainie i Litwie. W poprzedniej edycji akcji do Polaków mieszkających za wschodnią granicą trafiło ponad 100 tysięcy złotych, za które zakupiono żywność, przybory szkolne i środki czystości. Zebrane pieniądze wsparły setki rodzin na wschodzie oraz umożliwiły wydanie tysięcy gorących posiłków w stołówkach dla ubogich.

Obecna sytuacja na Ukrainie sprawiła, że naszą akcję musieliśmy uruchomić wcześniej. Nie ograniczamy też naszej grupy docelowej, gdyż pomocy potrzebują przede wszystkim osoby, które uciekają z terenów ogarniętych wojną. „Polak z Sercem dla pokoju” to szturm nieustającej modlitwy o pokój na świecie. Wystarczy na stronie www.polakzsercem.pl  wpisać swoje imię i podstawowe dane kontaktowe oraz wybrać termin włączenia się w modlitwę.

Równocześnie uruchomiona została zbiórka produktów. Na stronie internetowej www.polakzsercem.pl zamieściliśmy listę konkretnych produktów, które zbieramy na pomoc potrzebującym. Artykuły te prosimy przekazywać na adres NOE w Broku, gdzie znajdują się uchodźcy:

Nadbużański Ośrodek Edukacji w Broku, ul. Szosowa 17 ,07-306 Brok
Dane kontaktowe do Ośrodka – Telefon: 517-424-422
E-mail: noe@osrodekwbroku.pl

Trzecią możliwością wsparcia jest wpłata darowizny na konto „FUNDACJI DLA MŁODZIEŻY”. Zebrane środki finansowe zostaną przekazane na zakup najpotrzebniejszych obecnie artykułów. Wpłat można dokonywać na podane niżej dane:

FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY
ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
numer KRS 0000339553
Nr konta: 26 1090 2590 0000 0001 3751 6623
Z dopiskiem: Polak z Sercem dla pokoju

Wraz z dynamicznym rozwojem sytuacji oraz rosnącym napływem osób potrzebujących zbieramy jednocześnie kontakt do osób, które chcą włączyć się w wolontariat oraz pomoc materialną. Szczegółowe informacje można otrzymać kontaktując się z nami poprzez polakzsercem@ksm.org.pl, bądź telefonicznie: +48 570 753 770.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży