Polski kapłan z europejską misją

0
1958

Ks. prał. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych, otrzymał z Watykanu nowe zadanie. Powierzył mu je ks. abp Giampietro Dal Toso, sekretarz pomocniczy Kongregacji Ewangelizacji Narodów, a zarazem przewodniczący Papieskich Dzieł Misyjnych.

Ks. Atłas został poproszony, aby zbadać możliwości utworzenia na Litwie, Łotwie i w Estonii struktur Papieskich Dzieł Misyjnych. Misja ta zakłada szereg spotkań z episkopatami tych bałtyckich krajów oraz z nuncjuszem apostolskim odpowiedzialnym za te trzy państwa.

Zadanie to wydaje się szczególnie ważne w kontekście wrześniowej podróży apostolskiej papieża Franciszka do wyżej wymienionych krajów oraz w związku z Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym, który cały Kościół będzie przeżywał w październiku 2019 r. Celem Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego jest bowiem, jak określił to sam papież, jeszcze mocniej rozbudzić świadomość misji ad gentes i podjąć z nową energią misyjną przemianę życia i duszpasterstwa, aby wszystkim wiernym leżało na sercu głoszenie Ewangelii i przekształcenie ich wspólnot w rzeczywistości misyjne i ewangelizacyjne.

Papieskie Dzieła Misyjne

BRAK KOMENTARZY