Porozumienie z harcerzami

11-03-2015

Porozumienie między Związkiem Harcerstwa Polskiego i Konferencją Episkopatu Polski dotyczące opieki duszpasterskiej sprawowanej przez kapelanów i duszpasterzy harcerskich podpisali 11 marca 2015 r. Naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica oraz Sekretarz Generalny KEP bp Artur Miziński. W akcie podpisania porozumienia uczestniczył bp Józef Guzdek, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Harcerzy.

711

Porozumienie dotyczy organizacji opieki duszpasterskiej sprawowanej przez Kościół Rzymskokatolicki nad członkami Związku Harcerstwa Polskiego wyznania rzymskokatolickiego. Strony postanowiły uregulować tryb powoływania, odwoływania i zasad pracy rzymskokatolickich kapelanów i duszpasterzy harcerskich.