Abp Stanisław Gądecki zwrócił się do wiernych archidiecezji poznańskiej z prośbą o odmówienie nowenny o deszcz. „Boże, Ojcze nasz w niebie, ześlij deszcz z obłoków, aby użyźnił ziemię i okrył ją zielenią, udziel słońca, aby kwiat zaowocował i dojrzało zboże” – modlą się wierni archidiecezji poznańskiej. Nowenna o deszcz odmawiana jest podczas codziennego różańca o ustanie epidemii w dniach od 25 kwietnia do 3 maja.

„W związku z zagrożeniem suszą, której konsekwencje mogą być bardzo dotkliwe dla życia społecznego, wzywam wszystkich wiernych do wytrwałej i żarliwej modlitwy błagalnej o deszcz. Proszę, aby w sanktuariach, parafiach, domach zakonnych i rodzinach włączyć tę intencję do naszych modlitw ufając, że Pan Bóg usłyszy nasze prośby” – napisał w apelu metropolita poznański.

Nowenna wspomina, że Bóg powierzył człowiekowi ziemię, aby ją uprawiał i darzy go ziarnem do siewu i chlebem do wzmocnienia sił.

„Wejrzyj na trud wszystkich pracujących na roli i spraw swoim błogosławieństwem, aby ziemia przyniosła oczekiwane plony. Nie dozwól, aby plony uległy zniszczeniu, ale daj nam obfitość Twoich darów” – modlą się uczestnicy nowenny.

ms / Poznań