Prefekt Kongregacji ds. duchowieństwa: Więzieni w Dachau pozostawili świadectwo kapłaństwa

„Uczestnicząc duchowo w inicjatywie podjętej przez Konferencje obu Episkopatów, nie bez wzruszenia łączę się z Wami, którzy przechowujecie tę bolesną pamięć, w poszukiwaniu drogi prawdy i coraz głębszego pojednania, w klimacie wzajemnej modlitwy, tak aby kroczyć ku przyszłości, przekraczając zarazem rany przeszłości” – napisał prefekt Kongregacji ds. duchowieństwa kard. Beniamino Stella w przesłaniu do uczestników pielgrzymki z okazji siedemdziesiątej rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau.

0
785

Prefekt Kongregacji ds. duchowieństwa zwracając się do przedstawicieli Konferencji Episkopatów Polski i Niemiec oraz duchowieństwa uczestniczącego w pielgrzymce do Dachau podkreślił wysiłki na rzecz pojednania, jakie podejmują Polacy i Niemcy. To wspólna pamięć o duchownych z Dachau, rozwijanie daru jedności zapoczątkowanego listem biskupów polskich do niemieckich z 1965 r., a także dziedzictwo  papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI – Polaka i Niemca. „Naprawdę daje do myślenia, jak Bóg przewidział, w swym odwiecznym zamyśle, tych dwóch papieży, związanych wzajemną współpracą oraz osobistym szacunkiem, służbą i miłością wobec Kościoła, zarysowując na tle Waszej przeszłości budzący przykład braterstwa, zdolnego przekraczać doświadczenia historyczne” – zauważył kard. Stella.

Pisząc o świadectwie kapłaństwa więzionych w Dachau, prefekt Kongregacji ds. duchowieństwa zwraca uwagę na trzy cechy: ich wierność, heroizm oraz wielkoduszną służbę braciom. „Życzę i modlę się, aby nie tylko księża niemieccy i polscy, ale i ci z całego świata, współpracując z Bożą łaską, potrafili rozwinąć i przechowywać w sobie te same cnoty zaparcia się i daru z samego siebie, będąc «żywymi pomnikami» radykalnego świadectwa, które również w dzisiejszych czasach, choć już w odmiennym kontekście, jest nieodzowne w życiu duchowieństwa, tak by wzrastało Królestwo Boże” – napisał.

DOKUMENT: Przesłanie Prefekta Kongregacji ds. duchowieństwa do uczestników pielgrzymki z okazji 70. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau

BRAK KOMENTARZY