Kompletny przekład Septuaginty, Starego Testamentu z języka greckiego na polski znalazł się wydanej właśnie „Biblii Pierwszego Kościoła”. Prezentacja pierwszego w historii Polski tłumaczenia Biblii z tych manuskryptów, które funkcjonowały w czasach Jezusa i apostołów. Dziś w siedzibie KAI odbyła się prezentacja nowego tłumaczenia Pisma Świętego.

Tłumaczenie „Biblii Pierwszego Kościoła” zostało dokonane przez jednego z najlepszych polskich filologów klasycznych, ks. prof. Remigiusza Popowskiego, dziekana wydziału filologii klasycznej KUL.

W konferencji prasowej wzięli udział ks. prof. Waldemar Chrostowski (UKSW) oraz wydawca publikacji Piotr Wacławik z Oficyny Wydawniczej VOCATIO.

KAI/BP KEP