„Wprowadzenie do chrześcijaństwa” – taki tytuł nosi czwarty tom „Opera Omnia Josepha Ratzingera”, czyli dzieł zebranych Benedykta XVI przedstawiających dorobek jego myśli filozoficzno-teologicznej. Publikację zaprezentowano w trakcie konferencji poświęconej koncepcji państwa w nauczaniu papieża-seniora, zorganizowanej z okazji jego 90. urodzin w Sekretariacie Episkopatu Polski w Warszawie.

We wprowadzeniu do prezentacji prefekt watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerhard Müller przypomniał, że w tym roku mija dokładnie 50 lat, od kiedy młody ks. Joseph Ratzinger zaproponował na Uniwersytecie w Tybindze wykłady o apostolskim Credo pod tytułem, który nosi właśnie czwarty tom „Opera Omnia”.

W cyklu wykładów pt. „Wprowadzenie do chrześcijaństwa” ks. Ratzinger ukazał, w czym wyraża się istota chrześcijańskiej wiary. – Pomocą w tym były nowe horyzonty, jakie wyznaczył Sobór Watykański II, a przede wszystkim te, które dotyczyły Biblii i liturgii – wskazał kard. Müller.

Z kolei swoistą przeszkodą w owym wyrażaniu wiary bywa idea wolności, która – wskazywał za Josephem Ratzingerem kard. Müller – z jednej strony jako rewolta studencka doprowadziła do reformy niemieckiego uniwersytetu, a z drugiej strony, poprzez uznanie równości wszystkich opcji filozoficznych. Odrzucono przede wszystkim tomizm jako wspólną filozofię dla teologii katolickiej.

„W tej nowej sytuacji społecznej i teologicznej zrodziła się książka, która szybko została przetłumaczona na wiele języków i służyła wiernym w utwierdzeniu się w wierze chrześcijańskiej i poszukującym w zapoznaniu się z chrześcijaństwem” – powiedział kardynał.

Na dzieło Josepha Ratzingera składają się rozdziały-etapy tego, co jest podstawą chrześcijańskiej wiary.

Pierwszym etapem jest wierzyć po chrześcijańsku, czego podstawą jest Credo. Kolejnym – żyć po chrześcijańsku, czyli jak stawać się nowym człowiekiem w Chrystusie. Następnie – działać oraz modlić się po chrześcijańsku.

Takie wprowadzenie do chrześcijaństwa – wskazał kard. Müller – „staje się radosnym pielgrzymowaniem człowieka do Boga”, a wiara chrześcijańska – nie ideą, ale prawdziwym życiem.

Prefekt Kongregacji Nauki Wiary podziękował Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu za kompetentną pracę wydawniczą dzieł zebranych Josepha Ratzingera, wyrażając nadzieję, że obecny czwarty tom jest dla Benedykta XVI najlepszym prezentem z okazji jego 90. urodzin.

„Opera Omnia Josepha Ratzingera” to cykl dzieł zebranych prezentujących dorobek filozoficzno-teologiczny kard. Josepha Ratzingera/Benedykta XVI. Wydawcą rozpoczętego w 2012 r. cyklu, który łącznie ukaże się w 16 tomach, jest Katolicki Uniwersytet Lubelski. Nad ich wydawaniem czuwa Instytut Teologii Dogmatycznej i ks. prof. Krzysztof Góźdź oraz Instytut Filologii Germańskiej i prof. Marzena Górecka.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II uzyskał z Watykanu prawo wyłączności do wydania drukiem w formie książkowej tekstów Kard. Josepha Ratzingera w serii Opera Omnia Josepha Ratzingera, w łącznej liczbie 16 tomów.

KAI

Zdjęcie ilustracyjne: E. Bartkiewicz/ BP KEP

BRAK KOMENTARZY