Prezentacja książki „Naród – Ojczyzna – Patriotyzm. Kompendium nauczania Kościoła katolickiego”

0
1169

Ostatnio opublikowane zostało – pierwsze na polskim rynku – kompendium nauczania Kościoła o patriotyzmie i pokrewnych mu zagadnieniach od najważniejszych dokumentów Soboru Watykańskiego II przez nauczanie papieży w XX i XXI wieku i dokumenty Konferencji Episkopatu Polski, aż po wybrane dokumenty Kościołów lokalnych.

Publikacja „Naród – Ojczyzna – Patriotyzm. Kompendium nauczania Kościoła katolickiego” została przygotowana przez zespół ekspertów z dziedziny katolickiej nauki społecznej, skupionych wokół Katedry Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Religii Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu pod przewodnictwem ks. dr hab. Grzegorza Sokołowskiego. Wydawcą jest Fundacja Obserwatorium Społeczne i Wydawnictwo TUM.

Teksty Kompendium, jak zauważył we wstępie do opracowania abp Józef Kupny, przewodniczący Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski, mogą służyć nauczycielom, kapłanom oraz wychowawcom w ich pracy z młodzieżą. Mogą być także pomocą chrześcijańskim politykom i samorządowcom w ich działalności politycznej i publicznej na rzecz dobra wspólnego w zgodzie z zasadami etyki chrześcijańskiej.

BP KEP

BRAK KOMENTARZY