Prezentacja książki: „Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 1962–1965.”

04-04-2019
888

4 kwietnia 2019 r. podczas pierwszego dnia jubileuszowych XXV Targów Wydawców Katolickich do rąk czytelników trafi książka Michała Białkowskiego, Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 1962–1965. Publikacja, którą przygotowało Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „GAUDIUM” to pierwsza krytyczna edycja źródłowa 40 protokołów z obrad polskich hierarchów odbywających się w Polskim Papieskim Instytucie Kościelnym w Rzymie w okresie Soboru Watykańskiego II. Patronat honorowy nad książką, w roku obchodów 100-lecia Konferencji Episkopatu Polski, objął Jej przewodniczący ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański.

Obszerną publikację otwierają dwa eseje. Pierwszy – poświęcony historii Soboru Watykańskiego II; drugi – zawierający krytyczną analizę protokołów jako źródeł do dziejów Soboru. W dalszej części zamieszczono materiał źródłowy, ułożony chronologicznie w ramach czterech kolejnych sesji soborowych. Dokumenty opatrzone zostały rozbudowanym aparatem naukowym zawierającym obszerne komentarze (szczegółowe informacje o postaciach, miejscach, wydarzeniach, kontekście sytuacyjnym przedstawionym w treści) oraz podstawową literaturę przedmiotu. Wydanie oparte zostało na materiale źródłowym pochodzącym z Archiwum Archidiecezjalnego Warszawskiego. Dopełnieniem książki jest bibliografia i zbiór fotografii zawierający faksymile wybranych protokołów oraz osobistych notatek kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przedmowę napisał ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, natomiast posłowie profesor Paweł Skibiński z Uniwersytetu Warszawskiego.

We wspomnianej Przedmowie przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podkreśla, że:

„Na kartach protokołów konferencji polskich ojców soborowych możemy prześledzić nie tylko udział w obradach, żmudne przygotowania do wystąpień w auli soborowej, zaangażowanie w komisjach i podkomisjach przygotowujących kolejne propozycje schematów czy wkład w międzynarodowe spotkania episkopatów. Poznajemy także codzienne troski Kościoła w Polsce, narażonego na różnorodne ograniczenia i poddawanego naciskom opresyjnego systemu totalitarnego. […]

Lektura całej zaprezentowanej w książce dokumentacji utwierdza nas w przekonaniu o wyjątkowym, historycznym posłannictwie dwóch wielkich hierarchów Kościoła katolickiego w Polsce – kardynała Stefana Wyszyńskiego i arcybiskupa Karola Wojtyły. Bez wątpienia uważny Czytelnik dostrzeże integrującą, przywódczą i strategiczną rolę pierwszego oraz wielokierunkową i wielopłaszczyznową, nacechowaną dynamizmem działalność drugiego”.

W dniu następnym – 5 kwietnia 2019 r. o godz. 13.00 – w siedzibie Katolickiej Agencji Informacyjnej zaplanowana jest konferencja prasowa oraz prezentacja książki. W wydarzeniu wezmą udział: ksiądz kardynał Kazimierz Nycz – metropolita warszawski, dr Michał Białkowski, prof. Paweł Skibiński, dr Ewa K. Czaczkowska oraz Marcin Przeciszewski – prezes KAI, obecny będzie także dyrektor Wydawnictwa „Gaudium” ks. dr Marek Szymański.

Prezentacja książki: "Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 1962–1965." - 5 IV 2019 r.