W Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski od piątku, 22 lutego, trwają obrady Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej. Tematem spotkania  jest duszpasterstwo małżeństw i rodzin. Zebranie zakończy się w niedzielę, 24 lutego. 

Mszą św. w kaplicy Sekretariatu KEP w piątek, 22 lutego, rozpoczęło się spotkanie Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej. „Zgromadziliśmy się, aby zastanawiać się, co mamy czynić, jakie wskazywać kierunki, z czym wychodzić do naszych braci i sióstr zarówno kapłanów, jak i osób świeckich, by wśród zamętu czasu, w którym żyjemy, nasza wiara pozostała nienaruszona”  –  mówił w homilii podczas Mszy św. rozpoczynającej zebranie bp Wiesław Lechowicz, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

Zadaniem Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej jest przygotowanie zebrania Rady, która spotyka się raz do roku w różnych krajach Europy. Najbliższe spotkanie odbędzie się jesienią w Zakopanem i będzie poświęcone duszpasterstwu małżeństw i rodzin. Stąd – jak poinformował bp Lechowicz – głównym tematem spotkania Prezydium, podobnie jak obradującej w piątek przed południem Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji, były kwestie dotyczące małżeństw i rodzin.

„Chcielibyśmy w najbliższym czasie uwrażliwić Polonię, aby respektując prawo a przede wszystkim zasady życia w rodzinie nie dochodziło do nadużyć, a w sytuacjach patologicznych, by w środowisku polonijnym pojawiały się rodziny, które mogłyby spełniać kryteria rodziny zastępczej”  – podkreślił bp Lechowicz, mówiąc o tematyce zebrania.

Pierwszego dnia obrad, w piątek wieczorem, członkowie Prezydium Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej  spotkali się z ks. Jarosławem Mrówczyńskim, zastępcą sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski, który przedstawił zgromadzonym najważniejsze wydarzenia i problemy, którymi żyje obecnie Kościół w Polsce. W sobotę obradujący zapoznali się z protokołem spotkania Prezydium z 2018 roku i omówili ubiegłoroczne wydarzenia duszpasterskie. Zajęli się też kwestią wydarzeń planowanych na rok 2019.

W sobotę przed południem uczestnicy obrad  spotkali się z ks. Przemysławem Drągiem, dyrektorem Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, który zreferował temat wyzwań, jakie stoją przed duszpasterstwem małżeństw i rodzin. W programie zaplanowano również spotkanie z metropolitą warszawskim kard. Kazimierzem Nyczem oraz omówienie organizacji spotkania Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej w 2019 roku.

Spotkanie zakończy się w niedzielę, 24 lutego, około godziny 13.00.

________________________________

Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej (PRDEZ) jest jedną ze struktur  ułatwiających duszpasterstwo polskiej emigracji. Skupia przedstawicieli Polskich Misji Katolickich i ośrodków duszpasterstwa polskojęzycznego w krajach europejskich. PRDEZ tworzy płaszczyznę do refleksji i dialogu oraz stanowi inspirację do podejmowania duszpasterskich działań na rzecz umocnienia wiary Polaków żyjących w Europie i obrony ich prawa do posiadania własnego duszpasterstwa w krajach osiedlenia. PRDEZ została utworzona w 1992 roku, w jej skład wchodzi obecnie 75 osób, przedstawiciele duchowieństwa, osób konsekrowanych i laikatu z 18 krajów Europy. Na czele Rady stoi Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji, którym obecnie jest bp Wiesław Lechowicz. Wspiera go 8-osobowe Prezydium Rady.

Podstawą działania Polskiej Rady Duszpasterskiej Zachodniej Europy są dokumenty Stolicy Apostolskiej odnoszące się do duszpasterstwa migrantów, wskazania II Polskiego Synodu Plenarnego oraz prerogatywy Konferencji Episkopatu Polski i jej Delegata ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Szczególnym punktem odniesienia są „Wytyczne Konferencji Episkopatu Polski dotyczące Duszpasterstwa Emigracji Polskiej”.

Celem PRDEZ jest wspieranie Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej w wykonywaniu jego funkcji oraz służenie mu radą przy rozwiązywaniu istotnych problemów personalnych i organizacyjnych, związanych z duszpasterstwem polskojęzycznym w poszczególnych krajach. Tworzenie wspólnej opiniotwórczej platformy osób duchownych, zakonnych i świeckich dla wymiany myśli i doświadczeń oraz współdziałania w zakresie planowania i prowadzenia duszpasterstwa dla Polaków żyjących poza granicami ojczystego kraju. Wyznaczanie kierunków pracy duszpasterstwa emigracyjnego z uwzględnieniem programów duszpasterskich Kościoła w Polsce oraz Kościołów partykularnych. Troszczenie się o przekazywanie religijnych i patriotycznych tradycji nowym pokoleniom Polaków na emigracji. Reprezentowanie emigracyjnych wspólnot w diecezjalnych, krajowych i europejskich strukturach katolików świeckich.

Duszp. Emigracji/ BP KEP

Posłuchaj:

Galeria zdjęć:

Spotkanie Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej, Warszawa, 22-24.02.2019 r.

BRAK KOMENTARZY