Procesja ku czci Serca Jezusowego ze stuletnią tradycją (zapowiedź)

0
77

Sto lat temu miała miejsce pierwsza procesja ku czci Serca Jezusa w Poznaniu. Tegoroczna uroczystość pod przewodnictwem metropolity poznańskiego abp. Stanisława Gądeckiego odbędzie się 24 czerwca.  

W piątek po Oktawie Bożego Ciała w 1922 r. odbyła się pierwsza w Poznaniu procesja ku czci Serca Jezusowego. Procesję zorganizowali wówczas jezuici wokół kościoła podominikańskiego. Od wielu lat trasa procesji prowadzi z kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusa na Jeżycach na plac Adama Mickiewicza, gdzie w 1932 r. – 90 lat temu – Polacy w dowód wdzięczności za odzyskaną niepodległość postawili pomnik Sercu Jezusowemu.

„Poznań kocha Jezusowe Serce! Świadczy o tem świątynia na Jeżycach, świadczy centrum tego nabożeństwa na Łazarzu, świadczy kaplica N.S.Jezusowego w katedrze i u SS. Elżbietanek na Łąkowej, świadczą ołtarze Bożego Serca w wszystkich kościołach, a obrazy w wszystkich domach. […] Wszelako zdaje mi się, że z okazji tegorocznej procesji zwraca się P. Jezus do Was, Najmilsi w Chr., w szczególniejszym znaczeniu, gdy woła: «Synu, – córko, – daj mi serce twoje»”.

fragment kazania ks. prof. Franciszka Kwiatkowskiego, jezuity, filozofa, wygłoszonego podczas pierwszej procesji w 1922 r.

W nawiązaniu do tradycji naszego miasta zapraszamy do udziału w uroczystej procesji ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Program piątkowej uroczystości w dniu 24 czerwca br. jest następujący:

Mszę św. o godz. 19.00 z homilią w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana na Jeżycach odprawi Arcybiskup Stanisław Gądecki, po czym nastąpi procesja Eucharystyczna, która przejdzie ulicami: Dąbrowskiego, Mostem Teatralnym i ul. Wieniawskiego na plac Mickiewicza.

Na zakończenie procesji odbędzie się nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.


Dzieje kultu Serca Jezusowego w Poznaniu sięgają działalności Kaspra Drużbickiego herbu Nałęcz (1590-1662), jezuity, znanego polskiego kaznodziei i mistyka. Zainicjował on w Polsce kult Serca Chrystusa jeszcze przed objawieniami św. Małgorzaty Marii Alacoque w Paray-le-Monial. Kasper Drużbicki został pochowany w podziemiach kościoła jezuickiego w Poznaniu, dziś – farze poznańskiej.

W świątyni znajduje się obraz przedstawiający o. Drużbickiego. Umieszczono na nim napis: Amo Iesum amore Mariae, amo Mariam amore Iesu (miłuję Jezusa miłością Maryi, miłuję Maryję miłością Jezusa). W podziemiach fary znajduje się miedziana trumna o. Drużbickiego. Z jego inicjatywy na dzwonnicy farnej umieszczono krzyż, w którego centrum znajduje się serce Jezusa.


Kult Serca Jezusa stał się szczególnie żywy w czasie zaboru pruskiego. Sto pięćdziesiąt lat temu – w 1872 r. – abp Mieczysław Ledóchowski, metropolita gnieźnieński i poznański, prymas Polski, poświęcił obie archidiecezje wielkopolskie Boskiemu Sercu Jezusa i dokonał uroczystego aktu oddania. Z inicjatywy abp. Floriana Stablewskiego jedną z kaplic katedry przeznaczono na kult Serca Jezusa według planów Rogera Sławskiego. W jej centrum umieszczono obraz ołtarzowy, dzieło Piotra Stachiewicza, który przedstawia Chrystusa wskazującego lewą dłonią na serce swoje, gdy prawa ręka dotyka klęczącego u stóp pątnika.


W kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej na poznańskim Łazarzu znajduje się obraz przedstawiający adorację Serca Jezusowego (1905-1907). W jego centrum znajduje się postać zmartwychwstałego Chrystusa wśród chmur, ze stopami wspartymi na kuli ziemskiej, z rozłożonymi rękami i gorejącym sercem. Adorują go przedstawiciele różnych klas społecznych – wśród nich Henryk Sienkiewicz, symboliczne nawiązanie do pragnień niepodległościowych Polaków.

O pierwszej procesji informował w 1922 r. „Przewodnik Katolicki”. Na zdjęciu także odsłonięcie pomnika w 1932 r.

Za: www.archpoznan.pl

BRAK KOMENTARZY