Nagroda im. bp. Romana Andrzejewskiego dla prof. Jacka Hilszczańskiego

0
2071

Nagrodę im. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2017 otrzyma prof. dr hab. Jacek Hilszczański, członek Rady Naukowej Leśnictwa przy Prezesie Rady Ministrów – zdecydowała Kapituła Nagrody. Laureat został uhonorowany m.in. za „odważną i konsekwentną obronę rozumu i naukowej wiedzy w dyskusji o ochronie Puszczy Białowieskiej”. Wręczenie nagrody nastąpi w lutym przyszłego roku w Sekretariacie Episkopatu Polski w Warszawie.

Nagroda im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego jest przyznawana za zasługi dla polskiego rolnictwa, ochrony przyrody, rozwoju wsi i kształcenia rolników. Zostanie wręczona po raz 14.

Publikujemy komunikat z posiedzenia Kapituły Nagrody:

Łowicz-Warszawa 30.10.2017 r.

KOMUNIKAT

W czasie posiedzenia Kapituły Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego w Łowiczu, w rezydencji honorowego przewodniczącego Kapituły, ks. bp. seniora Alojzego Orszulika — jednomyślnie zdecydowano, że Nagrodę za rok 2017 otrzyma:

Prof. dr hab. Jacek HILSZCZAŃSKI

członek Rady Naukowej Leśnictwa przy Prezesie Rady Ministrów, zastępca dyrektora do spraw naukowo-badawczych Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym oraz wiceprzewodniczący Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Specjalizuje się w problematyce dotyczącej ochrony lasów przed szkodnikami, ochrony bioróżnorodności owadów, bada rolę kornika drukarza w ekosystemach leśnych.

Kapituła doceniła m.in. Jego wkład w budowę polskiego modelu leśnictwa i polskiej myśli ochrony przyrody. Uhonorowano Pana Profesora za odważną i konsekwentną obronę rozumu i naukowej wiedzy w dyskusji na terenie Polski i w instytucjach europejskich o gospodarce leśnej i ochronie Puszczy Białowieskiej. Wysoko oceniono działalność naukową i społeczną laureata, pomagającą w kształceniu polskich leśników i budującą światową markę polskich lasów.

Nagroda im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego przyznawana za zasługi dla polskiego rolnictwa, ochrony przyrody, rozwoju wsi i kształcenia rolników zostanie wręczona po raz 14-ty. Dotychczas nagrodzeni byli: prof. Andrzej Stelmachowski, prof. Maria Radomska, ks. kard. Józef Glemp, Prymas Polski, ks. prał. Bogusław Bijak, ks. bp Alojzy Orszulik, dr Maria Stolzman, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Roman Kluska, Józef Rottenaicher, ks. abp

Józef Michalik, prof. Alojzy Szymański, o. dr. Stanisław Jaromi i ks. prał. Kazimierz Kaczor. Tradycyjnie wręczenie Nagrody nastąpi w lutym 2018 roku w sali obrad plenarnych Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

Ks. bp Alojzy Orszulik SAC                                                            Sławomir Siwek

Honorowy Przewodniczący Kapituły                   Przewodniczący Rady Fundacji

BRAK KOMENTARZY