„Nie bójcie się – tymi słowami Zmartwychwstały Jezus przemówił do kobiet, które w niedzielny poranek przyszły do grobu, by namaścić Jego ciało. Nie bójcie się – to słowa skierowane także do nas, właśnie dziś, pośród zamętu i niepokoju świata”.

W życzeniach na święta Zmartwychwstania Pańskiego 2022 Prymas Polski przypomina, że Wielkanoc to święta nadziei.

„Szukaliśmy tej nadziei w czasie szalejącej pandemii, pośród tylu obaw i wylanych łez. Wypatrywaliśmy nadziei pośród choroby, izolacji, samotności, śmierci i zachowaliśmy ją – nadzieję i wiarę, że Bóg nas nie opuszcza. Dziś też szukamy i wypatrujemy nadziei. W obliczu bezrozumnego barbarzyństwa, jakiego doświadcza naród ukraiński, pośród cierpienia i śmierci tak wielu niewinnych ludzi, znów wyglądamy i szukamy nadziei. Nadziei, że zniszczenie i śmierć nie mają ostatniego słowa, że po najciemniejszej nocy znów ujrzymy światło, a miłość i życie zwyciężą” – mówi abp Polak.

Metropolita gnieźnieński podkreśla dalej, że nasza nadzieja zrodziła się i zawsze odradza na krzyżu, dlatego jej fundament jest trwalszy niż ludzkie starania i zapewnienia. Ona „nie karmi się tęsknym oczekiwaniem na odmianę losu i nie opiera na światowych układach i kruchych porozumieniach. Źródłem naszej nadziei jest sam Bóg, który nas umiłował i wciąż miłuje do końca, do ostatecznego wykonało się na krzyżu”.

„Świętujmy więc święta nadziei!” – prosi abp Polak.

„Świętujmy Wielkanoc z nadzieją”.

„Świętujmy, bo przez śmierć do życia przeszedł Ten, który więcej nie umiera, który sam jest Życiem i Miłością. Świętujmy, bo my wszyscy ochrzczeni, w czasie chrztu świętego, przeszliśmy wraz z Nim ze śmierci do życia. Jesteśmy więc ludźmi nadziei” – wskazuje Prymas podkreślając, że właśnie dziś trzeba szczególnie solidarnego wysiłku, trzeba wiary, miłości, serc otwartych i dłoni gotowych do pomocy.

„Trzeba bliskości i troski wobec wszystkich cierpiących, wypędzonych z domów, zgnębionych i zrozpaczonych” – mówi abp Polak.

„Trzeba odważnego głosu sprzeciwu wobec tych, którzy niosą zniszczenie i śmierć, którzy kłamstwem i manipulacją sieją zamęt i niepokój”.

„Trzeba gorliwego wołania o opamiętanie, o Boże zmiłowanie, o nawrócenie dla rosyjskiego agresora. I trzeba naszej niezachwianej wiary, że zło tylko dobrem się zwycięża” – podkreśla na koniec Prymas Polski życząc, by nasza miłość i dobroć odsunęła grobowy głaz i rozproszyła ciemności.

Tekst i zdjęcie za: www.prymaspolski.pl

 

BRAK KOMENTARZY