„Chcę raz jeszcze powtórzyć apel, jaki polscy biskupi skierowali 25 sierpnia do przedstawicieli państwa i samorządów, aby wspólnie wypracować właściwe mechanizmy pomocy uchodźcom, które będą mogły być wsparte zaangażowaniem Kościoła” – napisał prymas Polski abp Wojciech Polak w odpowiedzi na skierowany do niego apel medyków ws. sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.

>>Pełna treść listu abp. Wojciecha Polaka oraz apelu p. Jakuba Sieczko wystosowanego do Prymasa Polski w imieniu grupy 21 medyków ws. sytuacji na granicy polsko-białoruskiej 

Biskupi w komunikacie po obradach Biskupów Diecezjalnych na Jasnej Górze 25 sierpnia br. napisali: „Wobec wydarzeń na wschodniej granicy Polski, a zwłaszcza tego, co dzieje się w Afganistanie, biskupi diecezjalni podkreślili, że sytuacja migrantów i uchodźców zawsze powinna budzić zrozumienie, współczucie i pomoc. „Tym, którzy uciekają przed prześladowaniami, winniśmy okazać postawę chrześcijańskiej gościnności, z zachowaniem obowiązującego prawa, gwarantującego bezpieczeństwo zarówno uchodźcom, jak i społeczności przyjmującej”.

prymaspolski.pl/ BP KEP

BRAK KOMENTARZY