Przeciw globalizacji wykluczania bezbronnych – list przewodniczącego Episkopatu do prezydenta

W kwestii procedury „in vitro” występują nie tylko dwie główne strony polemiki, tzn. jej przeciwnicy i zwolennicy. Jest jeszcze trzecia strona, którą próbuje się całkowicie pominąć i uprzedmiotowić. Tą trzecią stroną są dzieci nienarodzone – podkreśla abp Stanisław Gądecki. Przewodniczący Episkopatu napisał list do prezydenta Bronisława Komorowskiego.

0
1551

Przewodniczący Episkopatu Polski zwrócił się do Prezydenta RP z prośbą o przekazanie Sejmowi do ponownego rozpoznania ustawy o tzw. „leczeniu niepłodności” lub skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. „W obu przypadkach jest to podyktowane powodami merytorycznymi, wynikającymi z niezgodności wspomnianej ustawy z Konstytucją RP, w tym z fundamentalnym prawem nakazującym bezwarunkową ochronę i życia ludzkiego oraz poszanowanie przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka. Ten apel jest nie tylko moim prawem, ale i obowiązkiem” – podkreślił abp Stanisław Gądecki.

Przewodniczący Episkopatu wyjaśnia, że nie można mówić jedynie o przeciwnikach i zwolennikach procedury „in vitro”. „Jest jeszcze trzecia strona, którą próbuje się całkowicie pominąć i uprzedmiotowić. Tą trzecią stroną są dzieci nienarodzone. Im właśnie, tuż po poczęciu, odbiera się prawo do rozwoju, narodzin i godnego życia. W ten sposób traktuje się je nie jako osoby ludzkie, ale jako przedmioty, którymi można dowolnie dysponować” – pisze abp Gądecki.

Kościół katolicki zabiera głos w obronie tych, których próbuje się społecznie wykluczyć i zmarginalizować. „Dlatego również w kwestii tak ważnej ustawy jesteśmy za globalizacją solidarności, a przeciw globalizacji wykluczania bezbronnych i słabych istot ludzkich jeszcze przed  ich narodzeniem” – podkreślił  przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

DOKUMENT: List Przewodniczącego KEP do Prezydenta RP

BRAK KOMENTARZY