Przed głosowaniem Senatu ws. Konwencji CAHVIO

03-03-2015

CAHVIO nie zmierza do budowania pozytywnych relacji pomiędzy ludźmi, ale służy projektowi przebudowy społeczeństwa na bazie ideologicznej – podkreśla sekretarz generalny KEP bp Artur Miziński w wydanym dziś (3 marca) oświadczeniu. W przededniu debaty i głosowania w Senacie nad ratyfikacją Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (CAHVIO) Sekretarz Generalny KEP przypomina stanowisko Episkopatu w tej sprawie.

822

Biskup Artur Miziński zwraca uwagę na to, że przemoc stosowana wobec kogokolwiek jest sprzeczna z zasadami wiary i etyki chrześcijańskiej, jednak jak już wcześniej podkreślali biskupi, Konwencja błędnie wiąże przemoc z tradycją, kulturą i rodziną, nie zaś z błędami czy słabościami konkretnych ludzi.

Sekretarz Generalny Episkopatu zauważa też, że poprzez nadanie uprawnień kontrolnych komitetowi GREVIO, pozbawionemu jakiejkolwiek legitymacji demokratycznej, zostaną ograniczone suwerenne kompetencje Polski w sprawie etyki i ochrony rodziny.

„Episkopat ma nadzieję, że dla senatorów Rzeczypospolitej Polskiej sprawą zasadniczą jest dobro małżeństwa, rodziny i przyszłość demograficzna Polski” – czytamy w oświadczeniu.

TEKST OŚWIADCZENIA

Episkopat już kilkakrotnie  krytycznie odnosił się do założeń Konwencji Rady Europy.

W wydanym 4 lutego 2015 roku oświadczeniu Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wyraziło zdecydowany sprzeciw wobec inicjatyw, które prowadzą do niszczenia ideału małżeństwa i rodziny.

W sprawie Konwencji głos zabierała też m.in. Rada KEP ds. Rodziny. Konwencja CAHVIO „nie jest skoncentrowana na przeciwdziałaniu przemocy, jak sugeruje jej tytuł, ale na wprowadzeniu ideologicznej rewolucji kulturowej” – czytamy o tym w oświadczeniu Rady ds. Rodziny KEP wydanym 2 października 2014 roku.

W Komunikacie z 364. Zebrania Plenarnego Episkopatu Polski, które odbyło się w dniach 12-13 marca 2014 r. w Warszawie biskupi podkreślili, że Polska ma obecnie wystarczające rozwiązania prawne, by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. „Nie ma żadnej potrzeby wprowadzania rozwiązań opartych na redefinicji takich pojęć, jak np. płeć, rodzina czy małżeństwo” – napisali biskupi.

Już wcześniej, m.in. w lipcu 2012 roku członkowie Prezydium KEP zwracali uwagę na to, że Konwencja wprowadza definicję płci jako „społecznie skonstruowane role, zachowania i cechy, które dane społeczeństwo uznaje za właściwe dla kobiet i mężczyzn” i zakłada, że płeć można wybierać.

Zobacz też:
Oświadczenie Prezydium KEP z 9 lipca 2012 roku
Stanowisko z 4 lutego 2015: Prezydium KEP o aktualnych zagadnieniach społecznych
Komunikat z 364. Zebrania Plenarnego Episkopatu Polski
Stanowisko Rady KEP ds. Rodziny