Przesłanie Stolicy Apostolskiej do organizatorów i uczestników Orszaku Trzech Króli AD 2013

15-12-2012

List Stolicy Apostolskiej został przekazany na ręce Jego Eminencji Księdza Arcybiskupa Kazimierza Kardynała Nycza, Metropolity Warszawskiego w dniu 15 grudnia 2012 r.

1351

Eminencjo, Czcigodny Księże Kardynale,

Jego Świątobliwość Benedykt XVI, poinformowany o Orszaku Trzech Króli, który w uroczystość Objawienia Pańskiego już po raz piąty przejdzie ulicami Warszawy i 60 innych miast w Polsce, a także w niektórych krajach Europy oraz Afryki, serdecznie pozdrawia jego Organizatorów i wszystkich Uczestników. Łączy się duchowo ze świętującymi, którzy śladem ewangelicznych Mędrców ze Wschodu i pokoleń ludzi poszukujących Boga podejmują wędrówkę do duchowego Betlejem, by spotkać narodzonego Syna Bożego, który dla naszego zbawienia stał się człowiekiem.

Ojciec Święty towarzyszy swoją modlitwą wszystkim, którzy włączają się w tę inicjatywę, otwartą zarówno dla wierzących, jak i niewierzących, dla wspólnot prawosławnych i wiernych innych wyznań oraz tych, którzy idąc po drogach życia śladami Trzech Króli pragną poznać Chrystusa dzięki zdolnościom własnego umysłu i intuicji. Wyraża zadowolenie, że w tę formę teatralnego przekazu ewangelicznych zdarzeń tak chętnie włączają się całe rodziny: rodzice z dziećmi, ich bliscy i przyjaciele, wykonawcy tego spektaklu oraz wolontariusze. Zachęca, by to wydarzenie, któremu patronują pasterze Kościoła, przez swój ewangelizacyjny i teologiczny kontekst, a także przez doświadczenie wspólnoty, śpiew kolęd i wędrowanie razem, stało się okazją do pogłębienia braterskiej więzi opartej na wierze.

Na zakończenie obrad XIII Synodu Biskupów Ojciec Święty przypomniał, że tak wielu ludzi potrzebuje dzisiaj nowej ewangelizacji, nowego spotkania z Jezusem Chrystusem, Synem Bożym, który może na nowo otworzyć ich oczy i wskazać im drogę. Trzeba głosić Chrystusa tam, gdzie osłabło światło wiary, gdzie ogień Boży jest podobny do żaru, który należy rozniecić, by stał się żywym płomieniem, dającym światło i ciepło całemu domowi (por. Homilia, 28X2012 r).

W kontekście tych słów Jego Świątobliwość życzy, by przekaz ewangelicznych treści, który proponuje Orszak Trzech Króli, umocnił wierzących, dodał im odwagi w wyznawaniu wiary, przyciągnął do Chrystusa tych, którzy go jeszcze nie znają, zbliżył do Kościoła wszystkich, którzy się od niego oddalili, pomógł odnaleźć się ludziom zagubionym duchowo i poszukującym sensu własnej egzystencji. Wszystkim

Organizatorom i Uczestnikom Orszaku Trzech Króli z serca udziela Apostolskiego Błogosławieństwa.

Z Chrystusowym pozdrowieniem,
Arcybiskup Angelo Becciu
Substytut Sekretariatu Stanu