Europa potrzebuje świadków swojej chrześcijańskiej tożsamości. To właśnie wierność dwutysiącletniemu dziedzictwu „Christianitas” może zapewnić jej i narodom ją zamieszkującym solidne podstawy do stabilnego, bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju – napisał abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w liście z okazji II Międzynarodowego Kongresu „Europa Christi” organizowanego od 14 do 22 października.

 Przewodniczący Episkopatu, który przebywa w Rzymie na synodzie biskupów poświęconym młodzieży, nie mógł osobiście uczestniczyć w Międzynarodowym Kongresie „Europa Christi”. W specjalnym liście zapewnił jednak organizatorów i uczestników Kongresu o pamięci w modlitwie i przesłał pasterskie błogosławieństwo. „Mam nadzieję, że dzięki Kongresowi głos kolejnych synów i córek Europy stanie się słyszalny na arenie międzynarodowej, przyczyniając się do umocnienia w Europejczykach świadomości wagi poruszanego zagadnienia” – napisał. List został przesłany na ręce ks. inf. Ireneusza Skubisia, moderatora Ruchu Europa Christi.

 „Europa Christi” to ruch powstały w marcu 2017 r. z inicjatywy ks. infułata Ireneusza Skubisia, honorowego redaktora naczelnego tygodnika katolickiego „Niedziela”.  Jego głównym celem jest odbudowanie chrześcijańskiego myślenia o Europie. Pierwszy Kongres Ruchu „Europa Christi” odbył się w dniach 19-23 października ub. roku w Częstochowie, Łodzi i Warszawie. Tym razem ma miejsce w Częstochowie, Warszawie, Krakowie, Lublinie, Rzeszowie i Łodzi.

Publikujemy pełną treść listu:

Warszawa, dnia 19 marca 2018 r.

Czcigodny Księże Infułacie,

Serdecznie dziękuję za informację o II Międzynarodowym Kongresie „Europa Christi”, który odbędzie się w dniach 14-22 października 2018 roku. Niestety, w podanym terminie będę poza granicami kraju i dlatego nie będę mógł wziąć udziału w wydarzeniu.

Wyrażam swoje uznanie wobec Księdzu Infułata za podjęcie trudu zorganizowania pierwszego kongresu i za decyzję o kontynuowaniu inicjatywy.

Europa potrzebuje świadków swojej chrześcijańskiej tożsamości. To właśnie wierność dwutysiącletniemu dziedzictwu „Christianitas” może zapewnić jej i narodom ją zamieszkującym solidne podstawy do stabilnego, bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju. Mam nadzieję, że dzięki Kongresowi głos kolejnych synów i córek Europy stanie się słyszalny na arenie międzynarodowej, przyczyniając się do umocnienia w Europejczykach świadomości wagi poruszanego zagadnienia.

Księdza Infułata, wszystkich organizatorów i uczestników Kongresu zapewniam o mojej życzliwej pamięci w modlitwie, przesyłając dar pasterskiego błogosławieństwa.

Z wyrazami szacunku,

Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

_______________
Czcigodny
Ks. Infułat Ireneusz SKUBIŚ
Moderator Ruchu Europa Christi

 

BP KEP

Zdjęcie ilustracyjne:  Archiwum/ Episkopat.pl