„Jezus podkreśla zasadniczą różnicę między państwem Bożym, które nie jest z tego kosmosu, a państwem pochodzącym z tego świata – powiedział abp Stanisław Gądecki w obchodzoną dziś uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Wskazał, że panowanie Chrystusa nie ma wymiaru politycznego, lecz posiada charakter duchowy. „Nie opiera się ani na broni, ani na przemocy, opiera się na dobrowolnie przyjętej miłości Jezusa” – zaznaczył przewodniczący Episkopatu. W poznańskiej katedrze metropolita poznański przewodniczył Mszy św. w patronalne święto Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

W homilii metropolita poznański podkreślił, że Jezus mówi o królestwie, ale nie jest to odniesienie do panowania, ale do prawdy. Przypomniał, że Chrystus przyszedł przynieść nowe panowanie Boże, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. „Od momentu zmartwychwstania Chrystusa Jego panowanie rozprzestrzenia się na wszystkich, którzy wierzą. Kto wypełnia wolę Bożą, już należy do tego królestwa” – zaznaczył abp Gądecki. Przewodniczący KEP wskazał na zadanie stojące dziś przed wiernymi świeckimi. „Jest nim takie przeobrażanie instytucji i sytuacji społecznych, by nie skłaniały one do grzechu, ale by były poddane normom sprawiedliwości i miłości miłosiernej. To odnowienie powołania, godności człowieka, rodziny, kultury, gospodarki i polityki, a także wspólnoty międzynarodowej” – zauważył metropolita poznański. Podkreślił, że taka jest misja świeckich i taka pozostanie, dopóki świat nie stanie się Boży. Abp Gądecki zwrócił uwagę na wielką miłość ludzi, której żaden władca nie zaskarbił sobie na świecie oprócz Jezusa. „Miliony chrześcijan oddały za Niego swoje życie i dalej je dzisiaj oddają. Obecnie co 3 minuty ginie jeden chrześcijanin, a dzieje się tak dlatego, że ludzie odpowiadają z wdzięcznością za miłość Jezusa posuniętą do ostateczności” – zaznaczył metropolita poznański. Zwracając się do członków KSM i Akcji Katolickiej przewodniczący KEP stwierdził, że „wasza wiara musi przejść przez próby, musi się konfrontować z niewiarą innych, aby pozostać waszą wiarą na zawsze”.

Podczas Eucharystii 17 kandydatów zostało przyjętych do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Młodzi uroczyście złożyli przyrzeczenie wiernej służby Bogu, Kościoła i Ojczyźnie. Członkowie Akcji Katolickiej odmówili akt zawierzenia stowarzyszenia św. Janowi Pawłowi II, jej patronowi.

Akcja Katolicka i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w archidiecezji poznańskiej

KAI/ msz

BRAK KOMENTARZY