Przewodniczący Episkopatu podczas Wigilii Paschalnej: Budujmy życie na Chrystusie, który żyje

17-04-2022
0
277

Prawda o tym, że Jezus żyje także dzisiaj należy do prawd najważniejszych, o której powinien wiedzieć każdy człowiek żyjący na ziemi – mówił abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący Episkopatu w homilii podczas Wigilii Paschalnej w nocy z 16 na 17 kwietnia, w katedrze poznańskiej. Podkreślił, że każda Msza św. jest wyjątkowym spotkaniem ze zmartwychwstałym Panem, a szczególnym dniem spotkania jest niedziela.

>>TEKST HOMILII

 Posłuchaj:

BP KEP

_________________________

Wielu ludzi wierzy w to, co opisują Ewangelie, ale nie dociera do ich świadomości to, że Chrystus ciągle żyje i że – na głębokiej przyjaźni z Nim – można budować swoje życie, ciągle się z Nim spotykać, rozmawiać, wszystko czynić w duchowej jedności z Nim – mówił podczas Wigilii Paschalnej w katedrze poznańskiej abp Stanisław Gądecki.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski udzielił podczas Mszy w Wielkanoc sakramentu chrztu i bierzmowania trzem dorosłym osobom. W liturgii wzięli udział neokatechumeni z dwóch poznańskich wspólnot.

W homilii metropolita poznański opisał wydarzenie zmartwychwstania Pańskiego w oparciu o przekazy biblijne. „Najstarszym zapisem prawdy o zmartwychwstaniu Chrystusa nie jest ani Ewangelia Łukaszowa ani nawet – starsza od niej – Ewangelia Marka, ale fragment z 1 Listu św. Pawła do Koryntian. Dzieje Apostolskie przekażą dalszy ciąg tego procesu, czyli zapis pierwszych wystąpień Piotra i innych apostołów, tzw. mowy ewangelizacyjne, których rdzeniem jest głoszenie zmartwychwstania.

„Nauczanie Jezusa przez wieki przypomina Kościół, oświecony światłem Ducha Pocieszyciela. W Kościele zaś wszyscy – poczynając od papieża, biskupów, kapłanów, aż po rodziców, katechetów i innych wiernych. Każdy z nas potrzebuje przypominania faktu zmartwychwstania oraz nauki Zbawiciela, dlatego nie powinniśmy się irytować, że w kościołach słyszymy «jedno i to samo»” – zauważył abp Gądecki.

Metropolita poznański zachęcał do cierpliwego słuchania prawd wiary. „Trzeba przyjąć, że wielu wierzących nie rozumie wszystkiego, w co wierzy, dlatego należy każdemu cierpliwie tłumaczyć, wyjaśniać i przypominać prawdy katolickiej wiary. Trzeba cierpliwie wyjaśniać, że zmartwychwstanie Chrystusa było przejściem do nowej formy życia duchowo-cielesnego, do życia po śmierci z ciałem duchowym, i że podobnie będzie w przyszłości z każdym z nas. Dzięki Bożej potędze i działaniu każdy odzyska swoje przemienione i nieśmiertelne ciało duchowe” – mówił przewodniczący Episkopatu.

„Prawda o tym, że Jezus żyje także dzisiaj należy do prawd najważniejszych, o której powinien wiedzieć każdy człowiek żyjący na ziemi. Cóż bowiem może być dla nas ważniejszego niż to, że nasz Zbawiciel żyje, a więc nie jest jednym z wielu bohaterów z przeszłości, jacy odeszli przez śmierć do wieczności. Chrystus nie jest jednym z tych, którzy żyli «kiedyś». Jest Tym, który żyje blisko każdego z nas jako nieśmiertelny Bóg i zmartwychwstały człowiek” – podkreślił metropolita poznański.

Abp Gądecki zachęcił do gorliwego uczestniczenia w każdej Mszy św., która jest wyjątkowym spotkaniem ze zmartwychwstałym Panem. „Szczególnym dniem spotkania ze Zmartwychwstałym w Eucharystii jest nasza niedziela, czyli dzień powszechnej odnowy wszystkiego” – mówił metropolita poznański.

ms/ KAI

 

BRAK KOMENTARZY