Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) abp Stanisław Gądecki weźmie udział w spotkaniu Komisji Konferencji Biskupów Unii Europejskiej (COMECE) oraz w posiedzeniu czternastoosobowego gremium CCEE-CEC Joint Committee. Posiedzenia odbędą się w dniach 9-10 marca 2018 r. w Brukseli.

CCEE-CEC Joint Committee składa się z przedstawicieli Rady Konferencji Episkopatów Europy oraz z Konferencji Kościołów Europejskich. Tematem spotkania w Brukseli będzie dawanie świadectwa wiary w zsekularyzowanym świecie.

>>Więcej

Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (Commissio Episcopatuum Communitatis Europensis – COMECE)  powstała w 1980 r. z bezpośredniej inspiracji Stolicy Apostolskiej. Jej zadania to umacnianie współpracy różnych duszpasterstw Europy, dialog z instytucjami Unii Europejskiej nt. kształtowania prawodawstwa europejskiego oraz monitorowanie polityki europejskiej. Przewodniczącym gremium jest kard. Reinhard Marx z Niemiec. Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Kontaktów z COMECE jest bp Janusz Stepnowski z Łomży.

Konferencja Kościołów Europejskich (CEC) jednoczy większość Kościołów prawosławnych, protestanckich, anglikańskich i starokatolickich ze wszystkich krajów europejskich i 40 rad Kościołów narodowych i zrzeszonych organizacji. Utworzona w 1959 roku CEC ma biura w Brukseli i Strasburgu. Jej siedzibą jest Genewa.

Rada Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) zawiera aktualnie 33 Konferencje Episkopatów Europy, reprezentowane przez swoich przewodniczących, arcybiskupów Luksemburga i Księstwa Monako, maronickiego arcybiskupa Cypru, biskupa Kiszyniowa (Republika Mołdawii), biskupa Eparchii Mukaczewo i administratora apostolskiego Estonii. Obecnie przewodniczącym jest kard. Angelo Bagnasco, arcybiskup Genui a wiceprzewodniczącymi: kard. Vincent Nichols, arcybiskup Westminster oraz arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita Poznania. Sekretarzem generalnym CCEE jest ks. prałat Duarte da Cunha. Sekretariat ma swoją siedzibę w Sankt Gallen w Szwajcarii.

www.archpoznan/BPKEP

Zdjęcie ilustracyjne: www.ccee.eu

 

 

BRAK KOMENTARZY