Konferencja Episkopatu Polski ma szczególny dług wobec Matki Pauliny, oddelegowanej przez Zgromadzenie do współpracy z Sekretariatem KEP przy odbudowie domu macierzystego Zgromadzenia, zniszczonego jeszcze w powstaniu warszawskim i budowie gmachu siedziby Episkopatu Polski, na terenie dawnej posesji Zgromadzenia – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki, w kondolencjach na uroczystości pogrzebowe Matki Pauliny Słomki, wieloletniej przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Przewodniczący Episkopatu zauważył, że dzieła podejmowane przez śp. Matkę Słomkę „wymagały ogromnego hartu ducha, niemałych zdolności organizacyjnych oraz potężnego nakładu sił i energii, zwłaszcza, że dokonywało się to w czasach reżimu komunistycznego, na przełomie lat 70′ i 80′, a większość prac wykonywana była sposobem gospodarczym”.

W imieniu Kościoła w Polsce, przewodniczący Episkopatu wyraził również wdzięczność za życie i posługę Matki Słomki w kontekście jej zaangażowania w przygotowania do wyniesienia na ołtarze sługi Bożej Siostry Faustyny. „To właśnie z inicjatywy Matki Pauliny podjęto w Zgromadzeniu pogłębioną refleksję nad dziedzictwem duchowym Sekretarki Bożego Miłosierdzia, czego owocem było założenie w 1996 roku Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia +Faustinum+ oraz założono nowe domy zakonne w Stanach Zjednoczonych, na Białorusi w Rzymie przy kościele Świętego Ducha, w Czechach oraz w Kazachstanie”.

BP KEP

Publikujemy pełny tekst kondolencji:

                                                                                 Warszawa, dnia 26 maja 2021 roku

Ekscelencje,
Przewielebna Przełożona Generalna
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia,
Drodzy kapłani i osoby życia konsekrowanego,
a zwłaszcza Współsiostry Zmarłej Matki Pauliny,

Z wielkim smutkiem przyjąłem informację, iż w 74. roku powołania zakonnego odeszła do Domu Ojca śp. s. M. Paulina (Helena Słomka), przełożona generalna Zgromadzenia w latach 1986-1998.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski składam wyrazy współczucia wszystkim, których dotknęła ta śmierć, zwłaszcza współsiostrom, najbliższym oraz tym, wobec których Matka Paulina, tak gorliwie pełniła posługę miłosierdzia. Wszystkich uczestników uroczystości pogrzebowych zapewniam o mojej duchowej bliskości i modlitwie.

Konferencja Episkopatu Polski ma szczególny dług wobec Matki  Pauliny, oddelegowanej przez Zgromadzenie do współpracy z Sekretariatem Konferencji Episkopatu Polski przy odbudowie domu macierzystego Zgromadzenia, zniszczonego jeszcze w powstaniu warszawskim i budowie gmachu siedziby Episkopatu Polski, na terenie dawnej posesji Zgromadzenia. Z pewnością dzieła te wymagały ogromnego hartu ducha, niemałych zdolności organizacyjnych oraz potężnego nakładu sił i energii, zwłaszcza, że dokonywało się to w czasach reżimu komunistycznego, na przełomie lat 70′ i 80′, a większość prac wykonywana była sposobem gospodarczym.

Kościół w Polsce wyraża wdzięczność za życie i posługę Matki Pauliny, zwłaszcza w kontekście jej zaangażowania w przygotowania do wyniesienia na ołtarze sługi Bożej Siostry Faustyny. To właśnie z inicjatywy Matki Pauliny podjęto w Zgromadzeniu pogłębioną refleksję nad dziedzictwem duchowym Sekretarki Bożego Miłosierdzia, czego owocem było założenie w 1996 roku Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” oraz założono nowe domy zakonne w Stanach Zjednoczonych, na Białorusi w Rzymie przy kościele Świętego Ducha, w Czechach oraz w Kazachstanie.

Choć dzisiaj nasze serca wypełnia smutek, to – wraz z chrześcijańską nadzieją – pojawia się w nich również wdzięczność i podziw. Podziw dla Boga, który potrafi zapalić hojne serca swoich synów i córek do współpracy w dziele budowania Królestwa Bożego. Serca tak uległe i hojne jak serce Matki Pauliny, która budowała Kościół Boży, w Polsce i na świecie, a dziś – jestem przekonany – oręduje za nim u Boga.

Niech odpoczywa w pokoju!

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

________________
Przewielebna
Matka Petra KOWALCZYK
Przełożona Generalna
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia