W czasie dzisiejszej Eucharystii wyrażamy wdzięczność Bogu Wszechmogącemu za wszelkie łaski otrzymane przez naszego jubilata, księdza arcybiskupa Marka, podczas 50. lat jego pracy kapłańskiej oraz te, jakimi mógł on sam dzielić się z ludem Bożym w naszej ojczyźnie i poza jej granicami – powiedział abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podczas jubileuszowej Mszy św. z okazji 50. rocznicy święceń kapłańskich abp. Marka Jędraszewskiego, wiceprzewodniczącego KEP i metropolity krakowskiego. 

„W takiej chwili przypomnieliśmy sobie najpierw prawdę o biblijnym jubileuszu, którego jednym z podstawowych przywilejów była amnestia, czyli przywrócenie żydowskim niewolnikom ich pierwotnej wolności i własności. Na gruncie nowotestamentalnym oznaczał on powrót do pierwotnej godności dzieci Bożych (J 1,12-13). Ale wielki jubileusz to także zapowiedź ery mesjańskiej (Dn 9,24; Jub 1,29; 11QMelch). Do tej epoki nawiązał Pan Jezus w nazaretańskiej synagodze: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana” (1,k 4,18-19). Oto istotne przesłanie, jakie niesie z sobą każdy rok wielkiego jubileuszu. Gdy zaś idzie o ciebie, czcigodny księże arcybiskupie, to warto w tym momencie przypomnieć zasadnicze etapy twego kapłańskiego życia, które – jak mawiał św. Augustyn – jest fi est amoris ofcium, czyli urzędem dobrego pasterza, który ofiaruje swoje życie za owce” – podkreślił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i przybliżył życiorys metropolity krakowskiego.

Abp Marek Jędraszewski święcenia kapłańskie przyjął z rąk abpa Antoniego Baraniaka 24 maja 1973 r. W latach 1973-1975 był wikariuszem w parafii pw. św. Marcina w Odolanowie k. Ostrowa Wlkp. W 1975 r. został skierowany na studia specjalistyczne na Wydział Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, tam też 20 grudnia 1979 roku obronił pracę doktorską zatytułowaną: Le relazioni intersoggettive nella filosofia di Levinas. W latach 1980-1996 był adiunktem na Papieskim Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był cenionym wykładowcą, który charakteryzował się wielką precyzją myślenia i nadzwyczajną pracowitością. W latach 1980-1987 był prefektem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. W połowie lat 80. prowadził wykłady filozoficzne dla studentów u ojców augustianów w Krakowie. W 1996 objął stanowisko profesora wizytującego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. W latach 1987-1996 był redaktorem, a od roku 1990 roku redaktorem naczelnym „Przewodnika Katolickiego”. W 1991 r. habilitował się na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, na podstawie rozprawy Jean-Paul Sartre i Emmanuel Levinas – w poszukiwaniu nowego humanizmu. Studium analityczno-porównawcze. W roku 1996 otrzymał nominację na wikariusza biskupiego ds. nauki i kultury w Archidiecezji Poznańskiej oraz na przewodniczącego Wydziału Duszpasterstwa Akademickiego w Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu. W 1996 r. został powołany na konsultora Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski. 17 maja 1997 roku Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej. Święcenia biskupie Marek Jędraszewski przyjął dnia 29 czerwca 1997 roku w archikatedrze poznańskiej, a 2 stycznia 2002 roku otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych. W KEP został członkiem Komisji Wychowania Katolickiego, członkiem Sekcji Nauk Filozoficznych w Komisji Nauki Wiary oraz Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży, delegatem ds. Duszpasterstwa Akademickiego a także członkiem Rady Programowej Katolickiej Agencji Informacyjnej. W 2014 został wybrany zastępcą przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, w 2019 uzyskał reelekcję. W 2018 roku wszedł w skład Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i KEP, a w 2020 został wybrany współprzewodniczącym tejże Komisji. 30 listopada 2013 papież Franciszek mianował go członkiem Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej, w tym czasie przyszły metropolita krakowski pełnił też funkcję delegata Rady Konferencji Episkopatów Europy ds. Duszpasterstwa Akademickiego. 11 lipca 2012 został mianowany przez papieża Benedykta XVI arcybiskupem metropolitą łódzkim. 8 grudnia 2016 papież Franciszek przeniósł abp Marka Jędraszewskiego na urząd metropolity krakowskiego.

„Księże arcybiskupie Marku, służyłeś Kościołowi za pontyfikatu wielkich papieży: Pawła VI, Jana Pawła I, Jana Pawła II, Benedykta XVI i obecnego Ojca Świętego Franciszka. W tym czasie – przez półwiecze twego kapłańskiego życia – doświadczyłeś, że: „Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka. Każdy z nas, kapłanów, doświadcza tego bardzo wyraźnie w całym swoim życiu… ludzkie słowa nie są w stanie udźwignąć ciężaru tajemnicy, jaką kapłaństwo w sobie niesie” (Jan Paweł II, Dar i tajemnica)” – mówił abp Stanisław Gądecki.

„Dzisiaj więc twoje kapłańskie serce sławi Trójcę Przenajświętszą, źródło i początek twojego powołania. Ojca Przedwiecznego, który cię umiłował jeszcze przed stworzeniem świata. Syna, który cię wybrał i powołał do uczestnictwa w Jego jedynym kapłaństwie. Ducha Świętego, który obdarzył cię swoimi darami i konsekrował świętym namaszczeniem. Złoty jubileusz twojego kapłaństwa jest stosowną okazją do wyrażenia – w imieniu Konferencji Episkopatu Polski – naszej wdzięczności za wszystkie osoby, z którymi się spotkałeś na drodze twojego przygotowania do kapłaństwa i kapłańskiego posługiwania. Za twoich szlachetnych rodziców, rodzinę, nauczycieli i wychowawców, moderatorów, profesorów oraz biskupów. Za powierzonych twojej pieczy wiernych świeckich archidiecezji poznańskiej, łódzkiej i krakowskiej, którzy byli dla ciebie wielorakim darem duchowym” – zaznaczył przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

„Dzisiaj – razem z tobą – Kościół, który jest w Polsce dziękuje Bogu za plony twojej kapłańskiej pracy. Za oddaną służbę ludziom w różnych miejscach, na różnych placówkach, gdzie zechciała cię postawić Boża Opatrzność. Byłeś uczestnikiem tylu radości i cierpień, tylu zawodów i ludzkich nadziei, pośród których starałeś się ukazywać człowiekowi Boga jako ostateczny cel jego życiowego powołania” – dodał abp Gądecki.

„O tajemnicza Trójco, najwyższy zdroju światłości, miłości i pokoju, obdarz nas nowymi, licznymi i świętymi powołaniami kapłańskimi, zakonnymi i misyjnymi, aby Kościołowi nigdy nie zabrakło gorliwych kapłanów na służbie Ewangelii. Maryjo, Matko Najwyższego i Wiecznego Kapłana, umacniaj swoją nieustanną opieką naszego jubilata. Wyjednaj u swego Syna, aby nigdy nie zabrakło mu odwagi do dawania świadectwa o Chrystusie, jedynym Zbawicielu Człowieka” – zakończył abp Stanisław Gądecki.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej / BP KEP
fot. Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Złoty jubileusz kapłaństwa abp. Marka Jędraszewskiego w katedrze na Wawelu 20.05.2023 r.