Pełnicie, drodzy Państwo, wyjątkowo ważną rolę w obecnym czasie, to jest służba, która czuwa nad bezpieczeństwem naszego kraju, ale przede wszystkim nad bezpieczeństwem naszych granic – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w życzeniach bożonarodzeniowych skierowanych do członków Straży Granicznej, Wojska, Policji i Służby Leśnej.

„Pełnicie, drodzy Państwo, wyjątkowo ważną rolę w obecnym czasie, to jest służba, która czuwa nad bezpieczeństwem naszego kraju, ale przede wszystkim nad bezpieczeństwem naszych granic. Gdy myślimy o pewnej analogii, która nasuwa się właśnie w związku z Bożym Narodzeniem, to jest to jakby służba pasterzy, którzy czuwają nad stadem, którzy czuwają nad bezpieczeństwem stada, czyli bezpieczeństwem naszych Rodaków” – stwierdził przewodniczący Episkopatu.

Abp Gądecki pobłogosławił również opłatki przeznaczone dla członków Straży Granicznej, Wojska, Policji i Służby Leśnej odmawiając modlitwę:

„Pobłogosław nas i te opłatki, którymi będziemy się łamać, i zwyczajem Ojców naszych składać sobie wzajemne życzenia świąteczne. Panie, Ty sam nauczyłeś nas tego, aby w znaku przełamania się chlebem dzielić się z innymi, zwłaszcza z potrzebującymi, miłością, życzliwością i pokojem. Obdarz nas wszystkich Twoim pokojem, abyśmy wspólnie sławili Twoją ojcowską dobroć. Przez Chrystusa, Pana naszego”.

BP KEP