Chciałbym życzyć prawosławnym rodzinom w Polsce głębokiego światła wiary, które oświeca nawet najciemniejsze mroki naszej codzienności. Życzę pokoju, który jest owocem przebaczenia i dojrzałej miłości chrześcijańskiej oraz stanowi niezbędny warunek wzrastania i dojrzewania kolejnych pokoleń – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w życzeniach bożonarodzeniowych skierowanych do wiernych Kościoła prawosławnego.

Publikujemy pełny tekst życzeń:

 

Warszawa, dnia 6 stycznia 2022 roku

Eminencjo,

Wierni Kościoła prawosławnego rozpoczęli na całym świecie obchód Świąt Bożego Narodzenia.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym przekazać na ręce Waszej Eminencji jako Prawosławnemu Metropolicie Warszawskiemu i całej Polski jak najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich wyznawców Prawosławia w naszej Ojczyźnie.

Niech kontemplacja tajemnicy Bożego Narodzenia kolejny raz uświadomi nam, że „Jego miłość obejmuje cały rodzaj ludzki. Jego przyjście na świat jest jedyne, niepowtarzalne i zbawcze. On nieograniczony urodził się na pustyni i zajaśniał światu jako słońce sprawiedliwości odradzając ludzką naturę” (List Bożonarodzeniowy Świętego Soboru Biskupów Świętego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego).

W tajemnicy Bożego Narodzenia szczególną rolę odegrała Najświętsza Rodzina. Boży plan wypełnił się w rodzinie i przez rodzinę. Dziś każda chrześcijańska rodzina wpisuje się w to wielkie dzieło niesienia Zbawiciela światu.

Chciałbym więc życzyć prawosławnym rodzinom w Polsce głębokiego światła wiary, które oświeca nawet najciemniejsze mroki naszej codzienności. Życzę pokoju, który jest owocem przebaczenia i dojrzałej miłości chrześcijańskiej oraz stanowi niezbędny warunek wzrastania i dojrzewania kolejnych pokoleń.

Równie serdeczne życzenia kieruję do osób samotnych, opuszczonych i chorych. Bóg stał się człowiekiem, przyjmując najpierw ubóstwo betlejemskiej szopy, a później ogołocenie i cierpienie krzyża, aby wypełnić wszelką ludzką biedę niegasnącą nadzieją swej świętej i życiodajnej Bożej obecności.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

 

+ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

__________________
Jego Eminencja
Wielce Błogosławiony SAWA
Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski