W imieniu Konferencji Episkopatu Polski składam jak najserdeczniejsze życzenia oraz gratulacje, zapewniając o modlitwie Kościoła w Polsce, tak w intencji Księdza Biskupa, jak i wszystkich diecezjan – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w życzeniach skierowanych do nowego biskupa bydgoskiego bp. Krzysztofa Włodarczyka.

BP KEP

Publikujemy pełny tekst życzeń:

Warszawa, dnia 21 września 2021 roku

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie,

Z radością przyjąłem dzisiejszy komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce z informacją o mianowaniu Waszej Ekscelencji biskupem bydgoskim.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski składam jak najserdeczniejsze życzenia oraz gratulacje, zapewniając o modlitwie Kościoła w Polsce, tak w intencji Księdza Biskupa, jak i wszystkich diecezjan.

Życie i posługę Waszej Ekscelencji powierzam Najświętszej Maryi Pannie – Królowej Apostołów, prosząc o Jej orędownictwo w wypełnianiu przez Księdza Biskupa nowych zadań, zleconych przez Ducha Świętego, zgodnie z zawołaniem pasterskiej posługi Waszej Ekscelencji: „Łaska, miłosierdzie, pokój”.

Z wyrazami szacunku, przesyłam braterskie pozdrowienia w Chrystusie Panu,

+ Stanisław Gądecki   
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

____________________

Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup Krzysztof WŁODARCZYK
Biskup Bydgoski Nominat