Życzę, aby był Ksiądz Biskup ojcem posłusznym, który zawsze szuka i wypełnia wolę Bożą, tak względem siebie, jak i Kościoła, dla którego został Ksiądz Biskup ustanowiony pasterzem – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w życzeniach dla bp. Waldemara Musioła, nowego biskupa pomocniczego diecezji opolskiej, z okazji sakry biskupiej.

Publikujemy pełny tekst życzeń:

Warszawa, dnia 10 grudnia 2022

Ekscelencjo,Najdostojniejszy Księże Biskupie,

w imieniu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym złożyć Księdzu Biskupowi jak najserdeczniejsze życzenia z okazji przyjęcia sakry biskupiej.

Dzisiejsza uroczystość jest ważnym momentem nie tylko dla szlachetnej Diecezji Opolskiej, która w tym roku obchodzi 50-lecie swojego istnienia, a której gościnność, okazaną podczas ostatniego zebrania plenarnego biskupów polskich do dziś, z wdzięcznością wspominam, ale również dla całego Kościoła w Polsce.

Jako motto swojego pasterskiego zawołania wybrał Ksiądz Biskup słowa Patris Corde amare­ – kochać ojcowskim sercem, dlatego życzę Księdzu Biskupowi – nawiązując do listu apostolskiego Papieża Franciszka o św. Józefie, opublikowanego dokładnie rok temu – aby był Ksiądz Biskup najpierw ojcem miłującym, który „uczynił ze swego życia służbę, złożył je w ofierze tajemnicy wcielenia i związanej z nią odkupieńczej misji” (Patris Corde, 1).

Życzę, aby – na wzór św. Józefa – był Ksiądz Biskup również ojcem czułym, który wie, że wiara w Boga obejmuje również wiarę, że może On działać także poprzez nasze lęki, nasze ułomności i nasze słabości (por. PC, 2).

Życzę, aby był Ksiądz Biskup ojcem posłusznym, który zawsze szuka i wypełnia wolę Bożą, tak względem siebie, jak i Kościoła, dla którego został Ksiądz Biskup ustanowiony pasterzem (por. PC, 3).

Życzę, aby był Ksiądz Biskup ojcem przyjmującym, który zgodnie z  realizmem chrześcijańskim, nie odrzuca niczego, co istnieje. Rzeczywistość bowiem, w swojej tajemniczej nieredukowalności i złożoności jest nośnikiem sensu istnienia z jego światłami i cieniami (por. PC,4).

Życzę serca, przepełnionego twórczą odwagą, która – jak uczy Papież Franciszek – ujawnia się gdy napotykamy trudności. W ich obliczu można bowiem zatrzymać się i uciec, albo potraktować je jako wyzwanie, które uwalnia w nas pokłady kreatywności, odwagi i zawierzenia (por. PC, 5).

Życzę wreszcie, aby w swojej pasterskiej posłudze był Ksiądz Biskup ojcem „w cieniu”, który wprowadza – powierzone swojej pasterskiej trosce – dzieci Boże w doświadczenie życia eklezjalnego, nie zatrzymuje ich, nie zniewala, nie bierze w posiadanie, ale czyni zdolnymi do wyborów, do wolności, do wyruszenia w drogę (por. PC, 7).

Życie i posługę Księdza Biskup powierzam Pani Jasnogórskiej – Królowej Polski oraz wstawiennictwu św. Józefa.

Z wyrazami szacunku i braterskim pozdrowieniem,

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

____________________Jego EkscelencjaKsiądz Biskup Waldemar Musioł
Biskup Pomocniczy Diecezji Opolskiej