Kościół w Polsce, w tym szczególnie archidiecezja poznańska, tj. biskupi, kapłani, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy wyrażają ogromną radość oraz wdzięczność Panu Bogu za nominację Waszej Ekscelencji na urząd Biskupa Płockiego – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w życzeniach dla biskupa płockiego nominata Szymona Stułkowskiego.

„Niech Maryja, Matka Kościoła, będzie dla Ciebie, drogi Szymonie, mistrzynią w słuchaniu słowa Bożego i gotowości do jego wypełniania w wytrwałości wiary, ufnej nadziei i gorącej miłości” – napisał przewodniczący Episkopatu.

BP KEP

Publikujemy pełny tekst życzeń:

 

Warszawa, dnia 22 października 2022 roku

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie,

Kościół w Polsce, w tym szczególnie archidiecezja poznańska, tj. biskupi, kapłani, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy wyrażają ogromną radość oraz wdzięczność Panu Bogu za nominację Waszej Ekscelencji na urząd Biskupa Płockiego. Modlimy się wspólnie w intencji Księdza Biskupa, prosząc o wszelkie łaski, potrzebne dla owocnego sprawowania tej posługi.

Prosimy Ducha Świętego, aby wzorem w pełnieniu tej misji był zawsze Chrystus Dobry Pasterz, który w scenie umywania nóg apostołom ukazał nam istotę biskupiego posługiwania: „Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem” (J 13,15). Ten gest pokornego sługi jest związany ze służbą miłości (J 13,34-35).

W takiej chwili dziękujemy jak najserdeczniej papieżowi Franciszkowi za jego życzliwość dla naszej archidiecezji oraz osoby Nominata. Składamy podziękowanie Nuncjuszowi Apostolskiemu w Polsce arcybiskupowi Salvatore Pennacchio za dostrzeżenie talentów Waszej Ekscelencji, niezwykłej aktywności i umiłowania świeckich w Kościele.

Niech Maryja, Matka Kościoła, będzie dla Ciebie, drogi Szymonie, mistrzynią w słuchaniu słowa Bożego i gotowości do jego wypełniania w wytrwałości wiary, ufnej nadziei i gorącej miłości.

Z wyrazami szacunku, przesyłam braterskie pozdrowienia w Chrystusie,

 

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

_________________
Jego Ekscelencja
Biskup Szymon STUŁKOWSKI
Biskup Płocki Nominat