W sposób bezpieczny możemy postępować tylko z pomocą i drogą Ducha Świętego – mówił podczas uroczystości Zesłania Ducha Świętego abp Stanisław Gądecki. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski modlił się z siostrami klauzurowymi w klasztorze klarysek w Pniewach.

„Dzisiejsza uroczystość Zesłania Ducha Świętego należy − obok uroczystości Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego − do najważniejszych świąt w roku liturgicznym Kościoła. W tym dniu – według Ewangelii św. Jana – zmartwychwstały Chrystus ukazał się uczniom i tchnął na nich Ducha Świętego. Wydarzenie to uważamy za początek Kościoła” – metropolita poznański.

Podczas homilii abp Gądecki rozważał tajemnicę obecności Ducha Świętego w czasie przed Jego Zesłaniem, podczas Zesłania i w obecnym życiu chrześcijan. Przywołał naukę św. Cyryla Jerozolimskiego, że Duch Święty, jeden i taki sam, niepodzielny, rozdziela łaski każdemu tak, jak chce.

TEKST HOMILII

Jednemu udziela daru mądrości słowa, umysł innego oświeca natchnieniem proroczym; temu daje moc wyrzucania złych duchów, tamtemu łaskę tłumaczenia Pisma. Jednego wzmacnia darem wstrzemięźliwości, innego nakłania do miłosierdzia; tego zachęca do postów i uczy wytrwania w ascezie życia, tamtego odrywa od rzeczy ziemskich; innego jeszcze przygotowuje na męczeństwo; różnorodny w różnych ludziach, zawsze jednak taki sam, jak napisano: Wszystkim objawia się Duch dla wspólnego dobra” – podkreślił metropolita poznański.

„Także i dzisiaj Duch Święty kontynuuje swoje działanie w Kościele, a Jego owoce obfitują w nas w takiej mierze, w jakiej jesteśmy gotowi otworzyć się na Jego odnawiającą moc. Dlatego ważne jest, aby każdy z nas poznał Ducha, wszedł z Nim w relację i pozwolił się przez Niego prowadzić” – mówił abp Gądecki.

Zdaniem przewodniczącego Episkopatu obecność Ducha Świętego w sercach wiernych wzywa ludzi do określonej odpowiedzi, wzywa do życia duchowego, to jest do życia „pneumatycznego”.

„Nie możemy kierować się równocześnie dwoma odmiennymi skłonnościami naraz; postępować jako ludzie «duchowi», a jednocześnie jako ludzie «cieleśni». Nie możemy być równocześnie ludźmi wielkodusznymi i egoistami. Odczuwać radość z bezinteresownej służby drugiemu człowiekowi a jednocześnie chcieć panować nad innymi. Musimy zawsze wybierać, jakim impulsom się podajemy. W sposób bezpieczny możemy postępować tylko z pomocą i drogą Ducha Świętego” – podkreślił metropolita poznański.

„Otwórzmy nasze serca na działanie Ducha Świętego. Powtarzajmy ustami i całym naszym życiem: przybądź Duchu Święty! On zaś przybędzie z pomocą naszej słabości” – zachęcał abp Gądecki.

Klaryski od Wieczystej Adoracji, zwane także franciszkankami Najświętszego Sakramentu, to zakon klauzurowy powstały w 1854 r. we Francji. Adoracja Najświętszego Sakramentu wyznacza codzienny rytm dnia każdej mniszki klaryski. Obecnie w Polsce znajdują się domy zakonne w Pniewach, Elblągu, Hajnówce, Kętach, Kłodzku, Bydgoszczy, Słupsku i Ząbkowicach Śląskich.

ms / Pniewy/ KAI

BRAK KOMENTARZY