– Miłosierdzie to oddawanie drugiemu tego, na co on słusznie i sprawiedliwie nie zasługuje – mówił w homilii podczas porannej Mszy św. w kościele akademickim KUL abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W dniu rozpoczęcia 377. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski modlił się o jego dobre owoce i prosił wiernych o modlitwę w intencji obrad biskupów.

Słowo o miłosierdziu i sprawiedliwości abp Stanisław Gądecki odniósł do życia w małżeństwie i rodzinie. Jego codzienność – jak powiedział – jest większym wołaniem o miłosierdzie niż sprawiedliwość.

377. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski rozpocznie się o godz. 11. Jego główne tematy to obchody 100-lecia powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, sprawy duszpasterstwa młodzieży oraz rodzin, zagadnienia dot. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a także działalność Caritas Polska.

Biskupi reprezentujący diecezje z całej Polski po raz pierwszy w historii zgromadzą się w Lublinie. Będą obradowali na KUL od 13 do 15 października. W ostatnim dniu obrad wezmą udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego tego uniwersytetu.

BPKEP

Msza św. w kościele akademickim KUL w dniu rozpoczęcia obrad 377. Zebrania Plenarnego KEP, Lublin, 13 X 2017