Przewodniczący KEP weźmie udział w ingresie abp. Jędraszewskiego do katedry na Wawelu

22-01-2017
1601

W sobotę 28 stycznia br. dotychczasowy metropolita łódzki abp Marek Jędraszewski obejmie urząd metropolity krakowskiego. W uroczystym ingresie do katedry na Wawelu weźmie udział m.in. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

8 grudnia ub. roku papież Franciszek mianował abp. Marka Jędraszewskiego arcybiskupem metropolitą krakowskim. – Życie i posługę Waszej Ekscelencji oraz wszystkich Wiernych Archidiecezji Krakowskiej zawierzam Bogu przez wstawiennictwo Maryi Niepokalanej oraz św. Stanisława biskupa – napisał abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w życzeniach skierowanych do abp. Marka Jędraszewskiego, nowego metropolity krakowskiego w dniu ogłoszenia decyzji Ojca Świętego Franciszka.

Przypominamy treść życzeń:

Warszawa, dnia 8 grudnia 2016 roku,
W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Metropolito,

z radością przyjąłem komunikat Ojca Świętego Franciszka o mianowaniu Waszej Ekscelencji arcybiskupem metropolitą krakowskim.
W imieniu Konferencji Episkopatu Polski składam Księdzu Arcybiskupowi szczere gratulacje oraz serdeczne życzenia ufając, że nowe zadanie – zlecone Waszej Ekscelencji przez Ducha Świętego – stworzy wiele okazji do jeszcze ofiarniejszej realizacji posługi pasterskiej w Kościele oraz jeszcze głębszego powierzenia swojego życia i powołania Jezusowi Chrystusowi – Najwyższemu Pasterzowi.
Życie i posługę Waszej Ekscelencji oraz wszystkich Wiernych szlachetnej Archidiecezji Krakowskiej zawierzam Bogu przez wstawiennictwo Maryi Niepokalanej oraz św. Stanisława biskupa.
Łącząc wyrazy szacunku, przesyłam braterskie pozdrowienia w Chrystusie.

+Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

 

Abp Marek Jędraszewski zastąpi kard. Stanisława Dziwisza,  który posługę metropolity krakowskiego pełnił 11 lat.

BP KEP