W czwartek 9 czerwca 2022 r. w Centrum Okopowa w Warszawie odbyło się spotkanie Przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa KEP bp. Andrzeja Czai m.in. z krajowymi duszpasterzami specjalistycznymi na temat nowego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce.

Na zaproszenie nowego Przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa KEP odpowiedziało 23 krajowych duszpasterzy specjalistycznych oraz przewodnicząca Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich. Głównym celem spotkania była prezentacja przygotowanego przez Komisję Programu Duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2022/2023 – „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Biskup Andrzej Czaja nakreślił m.in kontekst czasowy oraz okoliczności, które skłaniają do podjęcia tematyki eklezjalnej w refleksji i duszpasterskim oddziaływaniu Kościoła w Polsce w nadchodzącym czasie. Stanowią je z jednej strony trudności, na jakie napotyka Kościół w prezentowaniu prawdy o sobie, jego bycie znakiem sprzeciwu w dzisiejszym świecie, kryzys autorytetu Kościoła oraz związany z nim – wygenerowany bądź wzmocniony dodatkowo doświadczeniem epidemii – dystans wielu ludzi do Kościoła. Trudności te nie przysłaniają jednak znaków nadziei, wśród których jest „świeże” doświadczenie synodalności jako zadanie wyznaczone Kościołowi przez Papieża Franciszka, rozwój wspólnot i innych gremiów podejmujących w Kościele konkretną odpowiedzialność, wreszcie nawet przypadki nastawania na Kościół, które paradoksalnie wzmacniają świadectwo wiary tych, którzy w Nim trwają.

Po ukazaniu tego kontekstu i głównego zamysłu programu duszpasterskiego Sekretarz Komisji Duszpasterstwa ks. Waldemar Musioł zaprezentował zebranym cele nowego programu oraz proponowane ścieżki jego realizacji, które są możliwe do podjęcia także w pracy formacyjnej realizowanej przez duszpasterzy specjalistycznych. Stanowią je najpierw różne formy przepowiadania Słowa Bożego i katecheza o Kościele podejmowane w liturgii i poza nią: w ramach krajowych pielgrzymek stanowych, spotkań formacyjnych, rekolekcji czy innych form realizacji duszpasterstwa specjalistycznego na wielu poziomach. Przestrzenią prezentowania prawdy o Kościele i odbudowywania jego autorytetu mogą też być media, nie tylko katolickie i mające szeroki zasięg. Audycje w lokalnych rozgłośniach, media społecznościowe, strony internetowe, a nawet wydawane przez proboszczów gazetki parafialne mogą być nie tylko przekaźnikami rzetelnej informacji o życiu i misji Kościoła, ale także platformą eklezjalnej formacji i ewangelizacji. Szczególnym wyzwaniem – wskazanym przez nowy Program Duszpasterski – jest kontynuacja konsultacji synodalnych i w konsekwencji czynienie synodalności sposobem codziennego funkcjonowania Kościoła i realizacji Jego zbawczej misji w świecie.

Zebrani na spotkaniu zaprezentowali Przewodniczącemu Komisji Duszpasterstwa podejmowane przez siebie inicjatywy duszpasterskie w ramach animowanych przez siebie duszpasterstw. Zgodnie podkreślano wielkie zaangażowanie wielu wiernych świeckich w podejmowaniu odpowiedzialności za Kościół, potrzebę spotkań z nimi, wzajemnego słuchania oraz moc wspólnej z nimi modlitwy.

W przerwie między dwoma sesjami roboczymi uczestnicy spotkania modlili się razem brewiarzową Modlitwą południową oraz wspólnie zjedli obiad w gościnnym Centrum Okopowa w Warszawie.

opoka.news