W archidiecezji przemyskiej dokonano rekognicji kanonicznej (czyli ekshumacji i rozpoznania) doczesnych szczątków Czcigodnych Sług Bożych Józefa i Wiktorii Ulmów i ich siedmiorga Dzieci. Wyniki oględzin sądowo-lekarskich jednoznacznie potwierdzają dane zebrane podczas kanonicznego dochodzenia diecezjalnego, dotyczącego męczeńskiej śmierci Rodziny Ulmów, poniesionej 24 marca 1944 roku w Markowej.

Publikujemy treść komunikatu rzeczników prasowych Instytutu Pamięci Narodowej i Archidiecezji Przemyskiej:

Komunikat
w sprawie rekognicji kanonicznej
doczesnych szczątków Rodziny Ulmów

W związku z szerokim zainteresowaniem oraz licznymi pytaniami dotyczącymi przygotowań do beatyfikacji Czcigodnych Sług Bożych Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich siedmiorga Dzieci Archidiecezja Przemyska i Instytut Pamięci Narodowej przekazują następujące informacje.

W dniach 30 marca – 1 kwietnia 2023 r. na cmentarzu parafialnym w Markowej oraz w Zakładzie Patomorfologii z Pracownią Histopatologii i Cytologii Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu miała miejsce tzw. rekognicja kanoniczna (czyli ekshumacja i rozpoznanie) doczesnych szczątków Czcigodnych Sług Bożych Józefa i Wiktorii Ulmów i ich siedmiorga Dzieci. Została ona dokonana przez Instytut Pamięci Narodowej na wniosek Księdza Arcybiskupa Adama Szala, Metropolity Przemyskiego, po uzyskaniu pozwolenia odpowiednich władz cywilnych oraz Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych. Wspomniane czynności były przeprowadzone według norm prawa cywilnego, dotyczącego ekshumacji oraz wskazań instrukcji Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych „Relikwie w Kościele: autentyczność i konserwacja”, wydanej 16 grudnia 2017 r.

Prace ekshumacyjne oraz oględziny doczesnych szczątków w obecności dwóch świadków prowadził zespół biegłych w składzie:

  • Agata Thannhäuser – antropolog, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • dr n. med. Łukasz Szleszkowski – specjalista medycyny sądowej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Jan Jagiełło – archeolog Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej
  • Wojciech Pydziński – kierownik Zakładu Patomorfologii z Pracownią Histopatologii i Cytologii Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu.

Stronę kościelną reprezentował Trybunał Biskupi. W pracach komisji uczestniczył również ks. dr Witold Burda, postulator procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Rodziny Ulmów. Instytut Pamięci Narodowej reprezentowali: dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa IPN oraz Joanna Sulej-Piskorz, zastępca dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa.

Wszystkie osoby, zaangażowane w rekognicję kanoniczną, otrzymały stosowne nominacje z rąk Metropolity Przemyskiego oraz złożyły przewidziane w prawie kanonizacyjnym przysięgi.

Przeprowadzona czynności ekshumacyjne wykazały, że doczesne szczątki Rodziny Ulmów są całkowicie zeszkieletowane, pozbawione tkanek miękkich, lekkie, suche i odtłuszczone, objęte zmianami erozyjnymi i nie stanowią zagrożenia epidemiologicznego.

Wyniki szczegółowych i wnikliwych oględzin sądowo-lekarskich jednoznacznie potwierdzają i odpowiadają danym archiwalnym i tym zebranym podczas kanonicznego dochodzenia diecezjalnego, dotyczącym męczeńskiej śmierci Rodziny Ulmów, poniesionej 24 marca 1944 roku w Markowej.

Po zakończeniu rekognicji doczesne szczątki zostały złożone w specjalnie przygotowanym i stosownym – wybranym przez Księdza Arcybiskupa Adama Szala – miejscu, w oczekiwaniu na moment, gdy zostaną one przewiezione do kościoła parafialnego w Markowej przy okazji beatyfikacji Rodziny Ulmów.

Miejsce dotychczasowego pochówku będzie dostępne dla osób odwiedzających cmentarz parafialny w Markowej, a grób przywrócony do pierwotnego stanu dzięki staraniom Instytutu Pamięci Narodowej.

dr Rafał Leśkiewicz                                       ks. prał. Bartosz Rajnowski
Rzecznik prasowy                                         Rzecznik prasowy
Instytutu Pamięci Narodowej                      Archidiecezji Przemyskiej

Zdjęcie ilustracyjne: Sławek Kasper (IPN)/ Twitter @radiofara

Za: www.przemyska.pl

BRAK KOMENTARZY