Twoje Słowo daje mi życie (Ps 119, 50) – Budujemy DOM SŁOWA to przesłanie dzieła rozbudowy Centrum Formacji Duchowej salwatorianów w Krakowie. Wyraża ono głęboką prawdę, jakiej doświadczają osoby, które przybywają do Centrum na rekolekcje.

CFD powstało w 1997 roku z inicjatywy Polskiej Prowincji Salwatorianów [zobacz www.cfd.sds.pl]

Proponuje 8-dniowe rekolekcje lectio divina i ignacjańskie oraz sesje formacyjno-szkoleniowe, w których szczególną uwagę poświęca się pojedynczej osobie i jej indywidualności. Centrum służy pomocą osobom konsekrowanym, duchownym i świeckim. Przygotowuje do pracy w formacji seminaryjnej i zakonnej. Szkoła Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych to „sztandarowy” filar  działalności CFD. To jedyna taka Szkoła w Europie Środkowo-Wschodniej. Warto zaznaczyć, że ukończyło ją już ponad 500 absolwentów, wśród nich także biskupi. Formuje się tu wielu kapłanów i osób zakonnych z różnych krajów Europy, zwłaszcza Wschodniej. Wszystkie zajęcia Szkoły scala lectio divina.

CFD towarzyszy potrzebującym w poszukiwaniu integralnego rozwoju duchowego i psychicznego, współpracuje z cenionymi formatorami różnych ośrodków życia duchowego. Przez niemal 22 lata działalności przez Centrum przewinęło się ok. 65 tysięcy osób ze wszystkich stron Polski i świata. W ostatnich latach stwierdzono wzrost liczby osób przebywających na rekolekcjach.

Wyraźnie widać, że głód Słowa Bożego rośnie, CFD jest potrzebne Kościołowi w Polsce i w Europie, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej. Ciasnota nie sprzyja dobremu przeżywaniu treści spotkań, które są cenione przez uczestników i posiadają duże uznanie w Kościele w Polsce. Listy zgłoszeń wypełniają się w niejednym przypadku bardzo szybko i zamykane są na wiele miesięcy przed rozpoczęciem spotkania. Duszpasterska działalność CFD odbywa się w niepełnym wymiarze, ponieważ obecne struktury są za ciasne w stosunku do zapotrzebowania. Dlatego niezbędna jest rozbudowa. Salwatorianie zwracają się z prośbą o duchowe i materialne wsparcie dzieła rozbudowy. Więcej informacji na www.cfd.sds.pl/rozbudowa

Działalność CFD nie ogranicza się tylko do rekolekcji i kierownictwa duchowego, choć to jest podstawą jego działalności. Dyrektor Centrum, ks. Krzysztof Wons, wraz ze swoimi współpracownikami, podejmuje wciąż nowe wyzwania, aby dopomóc uczestnikom rekolekcji, także po zakończeniu dni skupienia, żyć Słowem Bożym na co dzień. Dlatego właśnie powstają wciąż nowe publikacje książkowe, nagrania konferencji w formie audio, filmy ewangelizacyjne, nowe propozycje sesji rekolekcyjno-formacyjnych [zobcz www.cfd.sds.pl] Bardzo cenną pomocą jest kwartalnik o charakterze formacyjno-praktycznym „Zeszyty Formacji Duchowej”, a także komentarze filmowe do niedzielnych Ewangelii „Nowa jakość życia”, [zobacz www.nowajakosczycia.pl]

Ta ostatnia propozycja powstała z inicjatywy świeckich, którzy pod wpływem doświadczeń rekolekcyjnych, na podstawie konferencji głoszonych w CFD przygotowali razem ze Studiem Katolik 164 filmy na rok liturgiczny A, B i C. To wprowadzenia do lectio divina na każdą niedzielę. Filmy ukazują nie tylko krajobrazy i archeologię Ziemi Świętej, ale przede wszystkim przesłanie duchowe Ewangelii. [Zobacz odcinek filmu, link: https://youtu.be/RH7CCyIAeEE]. Filmy oraz nagrania audio konferencji są do nabycia w Studiu Katolik, które ściśle współpracuje z CFD. To także świetna pomoc do katechezy i grup biblijnych. Zachęcamy do odwiedzenia strony www.nowajakosczycia.pl

 www.cfd.sds.pl