W niedzielę, 17 października 2021 r. o godz. 18.00, w katedrze zamojskiej biskup zamojsko-lubaczowski Marian Rojek będzie przewodniczył Uroczystej Mszy Świętej inaugurującej diecezjalny etap XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów (Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja).

Do wspólnej modlitwy o Błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Świętego i Opiekę Matki Odkupiciela dla wszystkich, którzy wezmą czynny udział w pracach synodalnych oraz dla całej Wspólnoty Diecezjalnej, Ksiądz Biskup zaprasza wiernych świeckich, osoby życia konsekrowanego i duchowieństwo.

Podejmijmy Dzieło Synodalne w duchu miłości do Boga i braci oraz z odpowiedzialnością za cały Kościół, który potrzebuje naszego odważnego zaangażowania i pokornego uczenia się umiejętności spotkania, słuchania i rozeznawania.

Diecezja zamojsko-lubaczowska