O umocnienie wzajemnego pokoju i dobrego sąsiedztwa między narodami polskim i ukraińskim modlił się na Jasnej Górze, 26 sierpnia 2019 roku, wieczorem zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego abp Światosław Szewczuk. Arcybiskup większy kijowsko-halicki był autorem rozważań podczas Apelu Jasnogórskiego kończącego uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej.

Publikujemy pełny tekst rozważań:

Rozważanie abp. Światosława Szewczuka podczas Apelu Jasnogórskiego, 26.08.2019 r.

Pragnę wyrazić moją radość z danej mi przez Opatrzność możliwości pielgrzymowania na Jasną Górę, by nawiedzić po raz kolejny Cudowną Ikonę Matki Bożej, która w sposób tajemniczy od wieków łączy i chroni od wszelkich niebezpieczeństw nasze bratnie słowiańskie narody Polski i Ukrainy. Podobnie jak moi poprzednicy kardynałowie Myrosław Iwan Lubacziwskyj i Lubomir Huzar, którzy przed laty stali przed jej cudownym wizerunkiem, pragnę wyrazić wdzięczność Matce Jasnogórskiej za wszystkie przejawy wsparcia duchowego i solidarności okazywane w ostatnim czasie ze strony hierarchów, duchowieństwa i wiernych Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce.

Szczególnym wyrazem tej bliskości z nami, jest obecna wspólna inicjatywa razem z Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, aby tu w Jasnogórskim Sanktuarium, centrum duchowym Polski ogłosić świętego Jana Pawła II orędownikiem polsko-ukraińskiego pojednania. Dramatyczne wydarzenia związane z wojną we wschodniej Ukrainie oraz niepokoje polityczne w różnych częściach świata jeszcze mocniej nas złączyły między sobą, i pokazały jak bardzo jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni we wspólnych działaniach.

To, co się dokonuje w tych dniach na Jasnej Górze w naszych wzajemnych relacjach, jest ogromnym błogosławieństwem Bożym i zarazem realizacją profetycznej wizji świętego Jana Pawła II o dwóch bratnich i bardzo bliskich sobie słowiańskich narodach. W tych dniach Polska wspomina 40-lecie wizyty wielkiego Polaka św. Jana Pawła II do swojej Ojczyzny,również w tym roku Europa wspomina 30-lecie obalenia „muru berlińskiego” a nasz Kościół 30-tą rocznicę legalizacji na ziemiach ojczystych. W tych wydarzeniach jest wyrażone cudowne wstawiennictwo Matki Boskiej i osoby św. Jana Pawła II. To oni obalili komunizm i ujawnili całemu światu męczennictwo tylu znanych i nie znanych świadków Chrystusa we Wschodniej Europie i im zawdzięczamy odrodzenie wolnej Polski i Ukrainy.

To właśnie tu, na Jasnej Górze w 1988 r. Prymas Polski Józef Glemp witał, kardynała Lubacziwskiego, który wraz z biskupami, duchowieństwem i wiernymi z Ukrainy, przybyli do duchowej stolicy Polski, aby brać udział w uroczystościach Jubileuszowych 1000-lecia Chrztu Rusi Kijowskiej. A działo się to wszystko z inspiracji, wielkiego Papieża, świętego Jana Pawła II, który w swoim wystąpieniu podczas pobytu w Przemyślu 2 czerwca 1991 r., usilnie błagał:”Jakże serdecznie bym pragnął, aby jubileuszowe jasnogórskie uroczystości z 1988 roku, stały się prorocze: aby Bóg je przyjął jako pieczęć pojednania i prawdziwego braterstwa Ukraińców i Polaków. Tyle udręki przeszły nasze narody w ciągu ostatnich stuleci. Niech te doświadczenia posłużą jako oczyszczenie, które ułatwi spojrzeć z dystansem na spory i pretensje, a przede wszystkim ułatwi przebaczenie dawnych krzywd.[…]Wspólna wiara w Jezusa Chrystusa — wzywa nas do pojednania, braterstwa i szacunku; do szukania tego, co łączy. Wzniecanie skrajnych nacjonalizmów i niechęci byłoby działaniem przeciwko chrześcijańskiej tożsamości; byłoby rażącym anachronizmem, niegodnym obu wielkich narodów.”

Umiłowani w Chrystusie Panu bracia i siostry.

Dziękuję za nieustanną modlitwę o pokój dla Ukrainy oraz niewinne ofiary tej niesprawiedliwej wojny, która ciągle trwa na naszej ziemi.

Niech dobry Bóg za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II i orędownictwem Matki Przenajświętszej w jej cudownym Jasnogórskim Obrazie, pomoże polskiemu i ukraińskiemu narodowi umocnić pokój wzajemny i dobre sąsiedztwo, by zawsze chętnie i z radością dzieliły się między sobą swymi duchowymi darami na chwałę Bożą!

KAI/ BP KEP

 

 

BRAK KOMENTARZY