Księża biskupi dziękują księżom i wiernym za dostosowanie się do ograniczeń i zaleceń służb sanitarnych dotyczących m.in. udziału w Mszach św. Podziękowania kierujemy także do mediów transmitujących liturgie – powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Przypomniał, że w związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce organy państwowe wprowadziły ograniczenie zgromadzeń – w tym Mszy św. i nabożeństw – do 50 osób.

„Informacje, które otrzymujemy, wskazują, że zdecydowana większość wiernych w poszczególnych parafiach – choć mogły się zdarzyć jakieś wyjątki – skorzystała z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. i przeżywała ją za pośrednictwem mediów, o co prosił Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki i biskupi diecezjalni. Tak więc w kościołach są przestrzegane zalecenia służb sanitarnych” – podkreślił ks. Rytel-Andrianik.

Jako przykład podał jedną z parafii, do której należy 11 tys. osób, z czego w niedzielnych przedpołudniowych Mszach św. brało udział od 23 do 37 wiernych.

Rzecznik Episkopatu przypomniał, że Rada Stała Episkopatu wprowadziła zasady mające obowiązywać do 29 marca w czasie sprawowania liturgii w kościołach. Wskazano, że duchowni i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny.

„Przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują również przyjmowanie Komunii Świętej na rękę. Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk. Cześć Krzyżowi należy oddawać bez kontaktu bezpośredniego, przez przyklęknięcie lub głęboki skłon. Należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie. Na kratkach konfesjonałów należy założyć folie ochronne. W tym czasie rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą” – podkreślili biskupi w specjalnym zarządzeniu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski.

BP KEP