Mimo trudnych spraw i wydarzeń, które naznaczyły kończący się rok, dziękujmy Bogu za Jego stałą opiekę nad nami. Prośmy Go też, by doszło do ustania wojny za naszą wschodnią granicą – powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak SJ w życzeniach na Nowy Rok 2023.

Rzecznik Episkopatu zaznaczył, że wchodzimy w Nowy Rok pełni nadziei na lepsze jutro, zwłaszcza na ustanie działań zbrojnych w Ukrainie. „Tocząca się od ponad 10 miesięcy wojna za naszą wschodnią granicą przyniosła ból, cierpienie i beznadzieję u wielu Ukraińców, ale także u nas, Polaków” – zwrócił uwagę. Przestrzegł jednak przed popadaniem w zwątpienie, zachęcając do złożenia wszystkich trudnych i bolesnych sytuacji w ręce miłującego Boga.

„Nie poddawajmy się zwątpieniu, ale ufajmy, że Pan Bóg doprowadzi do zakończenia działań zbrojnych i przywróci umęczonemu narodowi ukraińskiemu upragniony pokój, bezpieczeństwo i lepsze warunki życia” – podkreślił rzecznik KEP.

Ks. Gęsiak zwrócił również uwagę, aby nie zapominać o ogromie dobra, jakie wyzwoliło się w ludziach w minionym roku. „Solidarność i braterstwo, jakie Polacy okazali swoim sąsiadom jest nie do przecenienia. Powszechna mobilizacja pomocy i wsparcia dla Ukraińców pokazała, że mamy serca otwarte na potrzeby innych, że potrafimy się kierować miłością bliźniego, a nie stawiamy wyłącznie na wygodę i zaspokojenie własnych potrzeb. Za to dobro pragniemy dziękować Bogu, który jest dla nas źródłem, z którego czerpiemy siłę i moc do odnajdywania go w sobie i przekazywania go drugiemu człowiekowi” – zauważył rzecznik KEP.

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski życzył wszystkim, by w Nowym Roku pogłębili swą ufność i wiarę w Opatrzność Bożą, która czuwa nad nami i nigdy nie zostawia nas samych.

BP KEP