Życzę, abyśmy w naszej dziennikarskiej posłudze w prasie, radiu, telewizji czy Internecie, uczyli się jeszcze bardziej słuchać siebie nawzajem – powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak SJ w życzeniach dla pracowników mediów z okazji przypadającego 24 stycznia wspomnienia św. Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy.

Rzecznik Episkopatu życzył dziennikarzom, aby ich praca i poszukiwanie prawdy odbywało się zawsze w duchu szacunku do drugiego człowieka.

Odnosząc się do tytułu tegorocznego orędzia Franciszka na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, który brzmi „Słuchajcie!”, ks. Gęsiak życzył, „abyśmy w naszej dziennikarskiej służbie w prasie, radiu, telewizji czy Internecie, uczyli się jeszcze bardziej słuchać siebie nawzajem. Niech nasza praca przynosi błogosławione owoce!”

BP KEP