Sekratarz Generalny KEP podczas misyjnego dnia sióstr zakonnych

- Misjonarz jest krzykiem Chrystusa głoszącego Dobrą Nowinę o Miłości Boga do człowieka – powiedział Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Artur Miziński. W związku z przypadającym 1 października Misyjnym Dniem Sióstr Zakonnych któremu patronuje św. Teresa z Lisieux, w stołecznym kościele Sióstr Wizytek odbyło się spotkanie osób konsekrowanych z Warszawy i okolic. W czasie uroczystej Mszy św. modlono się za misjonarki i całe dzieło misyjne Kościoła.

0
1339

Nawiązując do dokumentów Kościoła bp Miziński podkreślił w homilii, że nie wystarczy jedynie myśleć pozytywnie o misjach, ale konieczne jest konkretne zaangażowanie. Ewangelizacja bowiem jest obowiązkiem i prawem każdego chrześcijanina.

– Sobór Watykański II uczy nas, że Kościół ze swojej natury jest misyjny wychodząc z Dobą Nowiną do ludzi, którzy jej nie znają, do tych którzy o niej zapomnieli albo znają ją niewystarczająco. Natomiast papież Franciszek przypomina nam, że na mocy chrztu św. każdy członek ludu Bożego niezależnie od stopnia wykształcenia w wierze i pełnionej funkcji stał się jednocześnie uczniem Jezusa i misjonarzem – powiedział kaznodzieja.

Zwrócił uwagę, że nawet jeśli nie wszyscy staną się w sensie ścisłym misjonarzami, to jednak wszyscy bez wyjątku powinni włączyć się w dzieło misyjne Kościoła, które decyduje o jego tożsamości. Zaznaczył, że u podstawy działalności misyjnej leży osobiste spotkanie z Jezusem i wewnętrzne nawrócenie.

Nawiązując do nauczania papieża Franciszka podkreślił, że każdy ochrzczony winien być autentycznym świadkiem Chrystusa pełnym zapału i radości przepajając duchem Ewangelii wszelkie przejawy ludzkiej działalności. Biskup podkreślił, że Ewangeliczne zasady powinny być stosowane w codziennym życiu: najpierw tym rodzinnym, później wspólnotowym, wreszcie w środowisku pracy, życiu publicznym, a także w ustawodawstwie.

– Misjonarz to także człowiek wielkiej cierpliwości i tolerancji, który wytrwale oczekuje aż zasiane ziarno Bożej łaski zakiełkuje w ludzkim sercu by wydać owoc. To również taki pomost po którym ludzie mogą przejść na drugi brzeg swojego życia i spotkać Boga. To świadek żywej wiary, który pociąga innych do Chrystusa a świadek mówi to, o czym jest przekonany, co przeżył, co w jego życiu ma wielką wartość – powiedział do zgromadzonych bp Miziński.

Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski przestrzegł również przed próbami zamykania Bożego działania i Bożej mocy w ciasnych ramach ludzkich powiązań. Duchowny zachęcił także do twórczego wykorzystywania w Bożej służbie otrzymane od Pana zdolności i talenty.

Na zakończenie hierarcha zaprosił wszystkich do radykalnego pójścia za Chrystusem. – Nasze zakorzenienie w Bogu musi być oparte na bezgranicznej ufnością i zawierzeniu Mu do końca – podkreślił.

Tekst homilii

Od 14 grudnia 1927 roku św. Teresa z Lisieux obok św. Franciszka Ksawerego jest główną patronką misji katolickich. W sposób szczególny patronuje ona Papieskiemu Dziełu św. Piotra Apostoła, które od ponad 120 lat zajmuje się budową seminariów i domów zakonnych, oraz kształceniem i formacją kleryków, oraz kandydatów i kandydatek do życia konsekrowanego.

BRAK KOMENTARZY