Niech światło Ducha Świętego oświeca Waszą Ekscelencję, prowadzi i inspiruje w ewangelicznych działaniach, czyniąc posługę duszpasterską owocną i radosną – napisał bp Artur G. Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski w liście gratulacyjnym do nowo mianowanego biskupa pomocniczego diecezji pelplińskiej Akradiusza  Okroja. 

Publikujemy pełny tekst gratulacji:

Warszawa, dnia 12 lutego 2019 r.

Ekscelencjo,
Czcigodny Księże Biskupie Nominacie, 

z radością przyjąłem wiadomość o wyniesieniu Czcigodnego Księdza do godności Biskupa Pomocniczego Diecezji Pelplińskiej. Z tej okazji pragnę przesłać serdeczne gratulacje.

Jezus Chrystus, Dobry Pasterz, wezwał Księdza do nowych zadań w Kościele. Niech światło Ducha Świętego oświeca Waszą Ekscelencję, prowadzi i inspiruje w ewangelicznych działaniach, czyniąc posługę duszpasterską owocną i radosną. Łaska Boża niech dopomaga jak najlepiej wykorzystać wieloletnie doświadczenie, zdobyte przez Księdza Biskupa w czasie gdy pełnił posługę ojca duchownego oraz wykładowcy w Wyższym Seminarium Duchownym, a następnie proboszcza parafii pw. św. Michała Archanioła w Kiełpinie.

Na obszarze działań ogólnopolskich dał się Biskup Nominat poznać jako oddany sprawie konsultor a następnie przewodniczący Podkomisji ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego. Niech wsparcie modlitewne osób poświęconych Bogu, których do tej pory duchowo prowadził, będzie trwałym zapleczem, wzmacniającym w podejmowaniu nadchodzących wyzwań.

Osobę Księdza Biskupa polecam także stałemu wstawiennictwu patronów Diecezji: św. Wawrzyńca oraz św. Barnarda z Clairvaux. Niech orędują we wszystkich sprawach na nowym etapie służby w Kościele.

Łączę braterskie pozdrowienia w Chrystusie Panu i zapewniam o pamięci w modlitwie w intencjach Księdza Biskupa,

Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski

__________________________

Jego Ekscelencja
Ks. Bp Nominat Arkadiusz OKROJ
Biskup Pomocniczy Diecezji Pelplińskiej

Zdjęcie ilustracyjne: Parafia św. Michała Archanioła w Kiełpinie