Zawołanie biskupie Waszej Ekscelencji – „czynem i prawdą”, stało się czymś więcej niż tylko hasłem pasterskiej służby. To „czyn i prawda” zawiodły Księdza Arcybiskupa jako przewodniczącego polskiego episkopatu do bombardowanego Iraku, krwawiącej Ukrainy – napisał sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Artur G. Miziński w liście gratulacyjnym do przewodniczącego KEP abp. Stanisława Gądeckiego z okazji złotego jubileuszu święceń prezbiteratu.

Odwołując się do zawołania biskupiego Przewodniczącego Episkopatu, bp Miziński podkreślił, że bez charyzmatu „czynu i prawdy” „nie byłoby odważnych listów do polskich władz w obronie życia poczętego,  do patriarchy moskiewskiego Cyryla, w przededniu i po rosyjskiej agresji na Ukrainę, listu braterskiej troski o czystość wiary do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Niemiec, ani synowskiej wizyty u Ojca Świętego Franciszka, gdzie dzielił się Ksiądz Arcybiskup spostrzeżeniami dotyczącymi tzw. polityki wschodniej Sekretariatu Stanu”.

Dodał, że to „czyn i prawda” „poprowadzą Księdza Arcybiskupa – jak ufamy – z pielgrzymką pojednania na Wołyń, w lipcu tego roku”.

BP KEP

Publikujemy pełny tekst życzeń:

 

Warszawa, dnia 9 czerwca 2023 roku

 

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie,

w imieniu Konferencji Episkopatu Polski pragnę złożyć serdeczne życzenia z okazji jubileuszu święceń kapłańskich.

Nie sposób ogarnąć dobra, które stało się udziałem Ludu Bożego, dzięki pięćdziesięcioletniej posłudze kapłańskiej Waszej Ekscelencji. Chciałbym więc złożyć Bogu dzięki za trzy ostatnie dekady pasterskiego posługiwania, w czasie których pełnił Ksiądz Arcybiskup ważne funkcje w ramach Konferencji Episkopatu Polski.

Zawołanie biskupie Waszej Ekscelencji – „czynem i prawdą”, stało się czymś więcej niż tylko hasłem pasterskiej służby. Stało się ono prawdziwym charyzmatem Księdza Arcybiskupa i przejawiało wielokrotnie w ramach przewodniczenia Komisji ds. Dialogu z Judaizmem, Rady ds. Dialogu Religijnego, Komisji duszpasterstwa KEP i wreszcie – od 2014 roku – przewodniczenia całej Konferencji Episkopatu Polski, w tym Radzie Stałej i Prezydium KEP.

„Czynem i prawdą” znalazło swój wyraz w aktywności Księdza Arcybiskupa jako sześciokrotnego delegata polskich biskupów na Synod Biskupów w Rzymie oraz wiceprzewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy. Wybory księży biskupów były znakiem ogromnego zaufania, szacunku oraz sympatii ze strony braci w biskupim posługiwaniu w Polsce i na świecie.

„Czyn i prawda” charakteryzowały Waszą Ekscelencję, jako konsultora Papieskiej Komisji ds. Relacji z Żydami oraz członka watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary.

Bez charyzmatu „czynu i prawdy” nie byłoby odważnych listów do polskich władz w obronie życia poczętego,  do patriarchy moskiewskiego Cyryla, w przededniu i po rosyjskiej agresji na Ukrainę, listu braterskiej troski o czystość wiary do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Niemiec, ani synowskiej wizyty u Ojca Świętego Franciszka, gdzie dzielił się Ksiądz Arcybiskup spostrzeżeniami dotyczącymi tzw. polityki wschodniej Sekretariatu Stanu.

To „czyn i prawda” zawiodły Księdza Arcybiskupa jako przewodniczącego polskiego episkopatu do bombardowanego Iraku, krwawiącej Ukrainy – tuż po rosyjskiej agresji, jako przedstawiciela pierwszego episkopatu w Europie, który udał się na tereny ogarnięte wojną z „wizytą solidarności”.

Wreszcie, to „czyn i prawda” poprowadzą Księdza Arcybiskupa – jak ufamy – z pielgrzymką pojednania na Wołyń, w lipcu tego roku. Pojednania polsko-ukraińskiego, którego tak wielkim orędownikiem był św. Jan Paweł II.

Niech charyzmatem „czynu i prawdy” służy Ksiądz Arcybiskup jak najdłużej Kościołowi, który jest w Polsce.

Pannie Przenajświętszej, Jasnogórskiej Królowej Polski oraz wstawiennictwu świętych patronów życie i posługę Księdza Arcybiskupa zawierzamy.

Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

___________________
Jego Ekscelencja
Arcybiskup Stanisław GĄDECKI
Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski