Biskup siedlecki Kazimierz Gurda 24 marca w katedrze siedleckiej przewodniczył Mszy Świętej rozpoczynającej proces beatyfikacyjny swojego poprzednika, biskupa Ignacego Świrskiego. Uroczystości były połączone z obchodami Światowych Dni Młodzieży.

Biskup Gurda podkreślił znaczenie połączenia tych dwóch wydarzeń. Jak powiedział, jest to świadectwo jedności Kościoła, który bierze doświadczenie z przeszłości i odważnie patrzy w przyszłość, nie zapominając jednocześnie o kształtowaniu teraźniejszości. To pomaga kształtować ciągłość, której gwarantem jest Pan Historii, czyli Bóg, który zgodnie ze swoją wolą jednoczy wszystkich wierzących. Jest również przyczyną tej jedności.

Ordynariusz siedlecki zaznaczył, że Bóg od zawsze pomaga nam w dążeniach do tej jedności. Wyrazem tego jest Jezus Chrystus, dany ludziom przez Boga jako przewodnik i wzór. Męka Pańska staje się źródłem łaski dla każdego, kto w Niego wierzy. A pierwszą, która tak naprawdę uwierzyła jest Maryja. To Ona staje się przewodnikiem, również dla młodzieży, która obchodzi dzisiaj swoje święto – dodał biskup siedlecki. Zaapelował jednocześnie, aby młodzi nie obawiali się przyjąć Boga, stawać po stronie dobra i prawdy. Nawiązał w ten sposób do papieskiego orędzia na Światowe Dni Młodzieży, w którym Franciszek odniósł się do leków współczesnej młodzieży. Jak przypomniał biskup siedlecki, przytaczając słowa Anioła Bożego uspokajającego Maryję – znalazłaś łaskę u Boga. To, jak wyjaśnił, Boże zapewnienie o wsparciu, nawet przed podjęciem konkretnych działań.

Kwestię Bożej łaski Biskup Siedlecki poruszył również w kontekście rozpoczynającego się dzisiaj procesu beatyfikacyjnego biskupa Ignacego Świrskiego. Jak przypomniał, jego poprzednik przeżywał swój czas w Łasce. Był otwarty na jej działanie. Lata jego posługi pokazały odwagę i radość, z jaką wypełniał swoje powołanie. Z wielkim sercem i zaangażowaniem pomagał wszystkim, którzy tej pomocy potrzebowali. Sługa Boży, kardynał Stefan Wyszyński, podczas uroczystości pogrzebowych nazwał go Bożym Człowiekiem. Jak powiedział biskup Gurda, dzisiaj chcemy tego pięknego Bożego Człowieka pokazać całemu światu. Chcemy pokazać, jak odważnie i z radością odpowiadał na Boże powołanie. Jak naśladował Jezusa w dziele pomocy potrzebującym. To wzór dla nas, abyśmy i my mogli stać się świętymi.

W Eucharystii uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, rodzina Świrskich, świadkowie, współpracownicy oraz księża wyświęceni przez śp. Biskupa Ignacego, dziekani, członkowie kapituł, duchowieństwo i wierni.

Bezpośrednio po Mszy Świętej miała miejsce pierwsza, uroczysta sesja otwierająca proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny, którą rozpoczął kanclerz siedleckiej Kurii Biskupiej ks. kan. Jan Babik. Został zaprezentowany skład Trybunału, w skład którego wchodzą: ks. prałat Mieczysław Głowacki – delegat Biskupa, ks. Jarosław Ruciński – promotor sprawiedliwości, ks. Andrzej Karwowski – notariusz, ks. Maciej Majek – notariusz pomocniczy. Następnie postulator sprawy ks. Mariusz Świder przedstawił życiorys Księdza Biskupa Ignacego Świrskiego i zwrócił się z prośbą do Biskupa Siedleckiego i członków Trybunału z prośbą o otwarcie i przeprowadzenie procesu. Po tym nastąpiło zaprzysiężenie Trybunału.

Tych, którzy nie mogli przybyć na uroczystości do Siedlec, Biskup Siedlecki poprosił o modlitwę w intencji rozpoczętego procesu beatyfikacji i kanonizacji Sługi Bożego Biskupa Ignacego Świrskiego w swoich parafiach i rodzinach, jak również o rozpowszechnienie jego kultu.

Uroczystość była transmitowana przez Katolickie Radio Podlasie.

Monika Jabłkowska / KAI

Fotorelacja:
Rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego bp. Ignacego Świrskiego, Siedlce, 24.03.2018

BRAK KOMENTARZY