Ofiara naszych Sióstr i Braci poległych i pomordowanych woła o modlitewną pamięć. Dlatego zachęcam wszystkich rodaków do nawiedzenia w tym dniu cmentarzy wojennych i grobów żołnierskich w naszej Ojczyźnie. Dar modlitwy, zapalony znicz niech będą wyrazem naszej wdzięczności dla tych, którzy złożyli swoje życie w obronie ojczystego domu – napisał abp Józef Guzdek.

Publikujemy pełny tekst Słowa:

1 września mija 82. rocznica wybuchu II wojny światowej, największego konfliktu zbrojnego w dziejach ludzkości. Wojna, która rozpoczęła się w Wieluniu i na Westerplatte, ogarnęła całą Europę, dotknęła Azję oraz Afrykę. Zginęło w niej kilkadziesiąt milionów ludzi. Zniszczeniu uległy miasta, wsie, zmienione zostały granice państw, piętnem wojny zostały naznaczone kolejne pokolenia wielu narodów.

Dziś modlimy się za obrońców naszej Ojczyzny, bohaterów września 1939 roku i kolejnych lat II wojny światowej. Wspominamy ich zmagania z najeźdźcami z Zachodu i ze Wschodu, otaczamy szacunkiem kombatantów i weteranów walk o wolność. Ofiara naszych Sióstr i Braci poległych i pomordowanych woła o modlitewną pamięć. Dlatego zachęcam wszystkich rodaków do nawiedzenia w tym dniu cmentarzy wojennych i grobów żołnierskich w naszej Ojczyźnie. Dar modlitwy, zapalony znicz niech będą wyrazem naszej wdzięczności dla tych, którzy złożyli swoje życie w obronie ojczystego domu.

Każdy z nas troszczy się o to, aby jego dom był bezpieczny. Sami wyznaczamy granice, których obcy, nieproszony gość nie może przekroczyć. Tragiczne wydarzenia sprzed lat zobowiązują do zjednoczenia wokół myśli o konieczności ochrony ojczystego domu i należnym szacunku wobec żołnierzy i funkcjonariuszy, stojących dziś na straży granic oraz bezpieczeństwa i integralności naszej Ojczyzny. Trzeba uszanować i docenić ich wierność złożonej przysiędze, że w obronie Ojczyzny, jeśli zajdzie taka potrzeba, będą gotowi poświęcić swoje życie. Nie zapominając o niesieniu pomocy potrzebującym, odrzućmy złe emocje, chęć zaistnienia i doraźnego zysku. Nie pozwólmy, aby poniżano godność strażników bezpieczeństwa i niepodległości. Starajmy się wyciągać właściwe wnioski z historii, podejmując racjonalne decyzje w trosce o dobro przyszłych pokoleń Polaków.

Niech w te wrześniowe dni towarzyszą nam zaduma, refleksja i odpowiedzialne działanie.

abp Józef Guzdek

Warszawa, 31 sierpnia 2021 r.