Bieżące sprawy liturgiczne oraz tłumaczenia kolejnych partii tekstów „Mszału Rzymskiego” były przedmiotem prac Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Zebrała się ona 5 i 6 listopada w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. 

Jak poinformował przewodniczący Komisji bp Adam Bałabuch, spotkanie było poświęcone głównie księgom liturgicznym oraz tłumaczeniu kolejnych tekstów Mszału Rzymskiego. „W tej chwili tłumaczymy głównie formularze z Mszy św. w różnych potrzebach. Zostaje nam jeszcze wielki dział, jakim są Msze św. wotywne” – powiedział bp Bałabuch.

Głównymi zadaniami Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów jest wspomaganie Konferencji Episkopatu w odpowiedzialności za liturgię i duszpasterstwo liturgiczne zgodnie z zarządzeniami wydawanymi przez Stolicę Apostolską oraz Konferencję, m.in. kierowanie opracowaniem przekładów na język polski łacińskich tekstów liturgicznych oraz innych dokumentów dotyczących liturgii, a także poprawianie wydanych już ksiąg liturgicznych. Przewodniczącym Komisji jest biskup pomocniczy ze Świdnicy Adam Bałabuch. W ramach Komisji działa Podkomisja ds. Służby Liturgicznej, której przewodniczy abp Józef Górzyński z archidiecezji warmińskiej oraz Podkomisja ds. Muzyki Kościelnej, której przewodniczącym jest bp Piotr Greger. Od niedawna w jej ramach działa również Zespół ds. weryfikacji Materii Eucharystii.

BP KEP

Fotorelacja:
Spotkanie Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Warszawa, 5-6.11.2018

BRAK KOMENTARZY