W Centrum Charytatywno-Edukacyjnym Caritas Polska w Warszawie, w czwartek, 15 czerwca miało miejsce spotkanie osób odpowiedzialnych za duszpasterstwa specjalistyczne oraz przedstawicieli wyższych przełożonych zakonnych i instytutów świeckich. Podczas spotkania został zaprezentowany Program Duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2023/2024 pod hasłem „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”.

Z zebranymi w Warszawie krajowymi duszpasterzami środowisk specjalistycznych i przedstawicielami Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich oraz Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, Klasztorów Kontemplacyjnych i Instytutów Świeckich łączył się on-line bp Andrzej Czaja, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP. Podczas spotkania, wraz z bp. Waldemarem Musiołem, sekretarzem Komisji, zaprezentował on Program Duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2023/2024, którego hasłem będą słowa:  „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”.

Materiały omawiające program zostały zebrane w pięciu zeszytach tematycznych i zostaną rozesłane do wszystkich parafii w Polsce.

Podczas spotkania w Warszawie, duszpasterze i przedstawiciele życia konsekrowanego wymienili się doświadczeniami z wydarzeń i inicjatyw pastoralnych związanych z realizacją obecnego Programu Duszpasterskiego Kościoła w Polsce oraz przedstawili swoje propozycje dotyczące programów duszpasterskich na kolejne lata.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Komisję Duszpasterstwa KEP.

BP KEP

BRAK KOMENTARZY