W Częstochowie, dniach 13-14 kwietnia, na miesiąc przed jubileuszem 40-lecia Czuwań Odnowy na Jasnej Górze, odbyło się spotkanie kapłanów związanych z Odnową w Duchu Świętym. Dzień skupienia poprowadził bp Andrzej Przybylski delegat KEP ds. Ruchu Odnowy w Duchu Świętym.

W spotkaniu uczestniczyli koordynatorzy diecezjalni z Polski oraz księża opiekujący się wspólnotami Odnowy. Spotkanie służyło wymianie doświadczeń na temat rozwoju wspólnot Odnowy w poszczególnych diecezjach, ważniejszych problemów doktrynalnych, duchowych i duszpasterskich oraz roli kapłana opiekuna tych wspólnot. Najważniejszym momentem tego wydarzenia była Msza św. sprawowana przed Obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej i zawierzenie Maryi wszystkich spraw związanych z posługą kapłanów w Odnowie w Duchu Świętym.

W konferencji bp Andrzej Przybylski wskazał na Maryję, jak wzór człowieka oddanego całkowicie Duchowi Świętemu i obdarowanego szczególnymi charyzmatami. Ona uczy nas właściwego otwarcia na Ducha Świętego. „Maryja żyje i działa w ścisłej jedności z Chrystusem i Kościołem” – mówił bp Andrzej Przybylski – Uczy nas przez to, aby każdy kapłan i każda wspólnota Odnowy w Duchu Świętym nie żyła i nie działał sama dla siebie, ale zawsze w łączności z Jezusem i Kościołem. Kapłan posługujący we wspólnotach charyzmatycznych winien być stróżem tej jedności wspólnot z nauczaniem Ewangelii i z nauczaniem Kościoła” – podkreślił bp Przybylski.

Spotkanie zakończyło omówieniem najważniejszych wydarzeń dla Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Polsce. Najważniejsze z nich to majowy Kongres dla animatorów i liderów Odnowy oraz 40. Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy na Jasnej Górze, które odbędzie się 20 maja 2023 roku. Zaplanowane zostały również przyszłe rekolekcje dla kapłanów i kleryków związanych z Odnową w Duchu Świętym lub pragnących poznać specyfikę posługi w tych wspólnotach.

fot. Biuro Prasowe Jasnej Góry