„Duszpasterskie towarzyszenie małżeństwu i rodzinie na emigracji” to temat spotkania Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej w sobotę 26 września. W związku z trudnościami wynikającymi z pandemii odbędzie się ono w formie on-line.

„Musimy pogłębiać więź z Panem Bogiem i drugim człowiekiem, ale też uczyć się postaw, które będą nas uodparniać na różnego rodzaju fale, jakie uderzają w małżeństwo i rodzinę” – podkreślił bp Wiesław Lechowicz, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, zapowiadając spotkanie Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej.

Zebranie Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej rozpocznie się wspólną modlitwą za pośrednictwem platformy Zoom o godz. 10.00. W czasie spotkania zostaną omówione ankiety dotycząca życia małżeńskiego i rodzinnego emigracji polskiej, które zostały przeprowadzone w polskich misjach katolickich. Zostaną także zaprezentowane inicjatywy podejmowane na rzecz małżeństwa i rodziny w różnych krajach, jak np. prowadzenie kursów przedmałżeńskich i poradni rodzinnych w poszczególnych polonijnych misjach, formacja rodziców przy okazji przygotowania dzieci do chrztu, I Komunii św. i bierzmowania; organizowanie rekolekcji lub warsztatów skierowanych do całej wspólnoty parafialnej poświęconych życiu małżeńskiemu i rodzinnemu oraz tworzenie struktur duszpasterstwa małżeństw i rodzin w poszczególnych misjach.

Dr  Bożena Bassa z Instytutu Studiów nad Rodziną im. abp. Kazimierza Majdańskiego w Łomiankach, która współpracuje ze środowiskami polonijnymi, wygłosi podczas spotkania referat nt. „Przygotowanie liderów polonijnych do duszpasterstwa rodzin na emigracji”, a Małgorzata Walaszczyk z Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Warszawsko-Praskiej przedstawi „Model systemowej pracy formacyjnej z małżeństwami”.

W trakcie zebrania będzie też czas na dyskusje i programowanie pracy na najbliższy rok z uwzględnieniem obecnej sytuacji oraz na modlitwę w intencji polonijnych małżeństw i rodzin. Obrady zakończą się Apelem Jasnogórskim.

Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej została utworzona w 1992 roku, w jej skład wchodzi 75 osób, wśród nich przedstawiciele duchowieństwa, osób konsekrowanych i laikatu z 18 krajów Europy. Na czele Rady stoi bp Wiesław Lechowicz, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

www.emigracja.pl

BRAK KOMENTARZY